Sitemap

Chillweek.com

 

Energetikos ir technikos muziejaus 12-asis gimtadienis

  • , ,
Energetikos ir technikos muziejaus 12-asis gimtadienis -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Kviečiame į Energetikos ir technikos muziejaus gimtadienį!

10–17 val. atviros muziejaus durys, nemokamas ekspozicijų lankymas.

Speciali gimtadienio programa:
14 val. – jaunimo folkloro ansamblio „Mindrė“ koncertas Katilų salėje

15 val. – Justinos Kaminskaitės (Vilniaus kolegija) solinis koncertas Turbinų salėje

16 val. – Lietuvos analoginės fotografijos asociacijos parodos „Procesas“ atidarymas Cokoliniame aukšte

Muziejaus audio gidą galite atsisiųsti iš: http://emuziejus.lt/audioguide/#start

Informacija apie video gidą gestų kalba: http://emuziejus.lt/index.php?page=2170

Renginys bus fotografuojamas, nuotraukos talpinamos www.emuziejus.lt, www.facebook.com/emuziejus ir kitose muziejaus socialinių tinklų paskyrose.

Energetikos ir technikos muziejaus 12-asis gimtadienis. 2015-02-14 10:00:00 - .
Attending: 75 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

75 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy