Sitemap

Chillweek.com

 

Elektrod K. x Audrius Kaštonas l 05.12

  • Danės g. 6-1, Klaipeda, Lithuania
Elektrod K. x Audrius Kaštonas l 05.12 - Klaipeda
   Renginys nebuvo atnaujintas
------------------------------
Djs

Elektrod Korabelnikov
Audrius (ChestNut Sounds)

------------------------------
Disco, East, Tropic, House, Electro.

-------------------------------
Su Facebook regisrtacija, paspaudus going įėjimas nemokamas, registracija baigias 21 val.
Kitiems 3 eurai.

-------------------------------

N-18

Elektrod K. x Audrius Kaštonas l 05.12. 2017-05-12 22:00:00 - Kaštonas/ChestNut.
Attending: 79 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

79 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá Kaštonas/ChestNut ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy