Sitemap

Chillweek.com

Ekskursija su Egle Vertelkaite po parodą „Moiros“

  • , ,
Ekskursija su Egle Vertelkaite po parodą „Moiros“ -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Kovo 18 d., 15 val. kviečiame į ekskuriją su menininke Egle Vertelkaite po jos personalinę parodą „Moiros“.

Informacija ir išankstinė registracija el. paštu vdatitanikas@gmail.com arba telefonu (85) 2100136

Ekskursija su Egle Vertelkaite po parodą „Moiros“. 2017-03-18 15:00:00 - .
Attending: 26 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

26 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy