Sitemap

Chillweek.com

 

Ekskursija „Komunikacijos dizainas“@JDP2017 parodoje

  • , ,
Ekskursija „Komunikacijos dizainas“@JDP2017 parodoje -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Menotyros studentė Karolina Valentaitė supažindins su bendra „Jaunojo dizainerio prizo 2017“ parodos koncepcija bei šiandieniniais komunikacijos dizaino (seniau vadinti grafiniu) iššūkiais. Savo darbus pristatys ir vienas iš konkurso nominantų komunikacijos dizaino kategorijoje.

Ekskursija „Komunikacijos dizainas“@JDP2017 parodoje. 2017-06-28 16:00:00 - .
Attending: 36 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

36 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy