Sitemap

Chillweek.com

 

Drummaturgija

  • , ,
Drummaturgija -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Drummaturgija.

Trijų būgnininkų solo išstojimai.

Įprastai būdami pamatu, stuburu ir leitmotyvu, būgnininkai savo stalčiuose turi ir nepublikuojamų temų bei pastebėjimų.

Kovo 23 d. po pluoštelį dramos ir vystymo.
https://www.youtube.com/watch?v=gxf2cOxGBlM

Adas Gecevičius
Mantas Augustaitis
Vladas Dieninis

Pradžia 20:00
Įėjimas 3 EUR

Kirtimų kultūros centras
Dariaus ir Girėno 69, Vilnius

Drummaturgija. 2017-03-23 20:00:00 - .
Attending: 72 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

72 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy