Sitemap

Chillweek.com

 

Drama "ČERNOBYLIO MALDA" Panevėžyje

  • , ,
Drama
   Renginys nebuvo atnaujintas
PREMJERA! "ČERNOBYLIO MALDA", S. Aleksijevič

Režisierius: Linas Marijus Zaikauskas

Drama

Spektaklio dailininkė Margarita Misiukova

Spektaklis skiriamas Černobylio atominės elektrinės katastrofos 30-osioms metinėms paminėti.
Jis statomas pagal Nobelio premijos laureatės S.Aleksijevič knygą „Černobylio malda“.
Po spektaklio vyks susitikimas su Nobelio premijos laureate Svetlana Aleksijevič.

Vaidina: Eglė Špokaitė

Drama "ČERNOBYLIO MALDA" Panevėžyje. 2016-04-30 18:00:00 - .
Attending: 72 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

72 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy