Sitemap

Chillweek.com

Dr.D.Hamilton: Transatlantic Relations & Impact Of US Elections

  • , ,
Dr.D.Hamilton: Transatlantic Relations & Impact Of US Elections -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Renginys vyks anglų kalba. Informacija lietuviškai pateikiama žemiau.
_____________________________________________________

Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University invites to the public lecture by dr. Daniel Hamilton, public lecture “The state of transatlantic relations and the possible impact of US presidential elections” which will take place September 26 (Monday), 5 p.m., room 402.

Dr. Daniel Hamilton is the Austrian Marshall Plan Foundation Professor and Director of the Center for Transatlantic Relations at Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies (SAIS), Washington, D.C. This centre was named in annual surveys conducted by the University of Pennsylvania as the 6th leading “Global Go To University Think Tank” in 2011. He has held a variety of senior positions in the U.S. Department of State, including Deputy Assistant Secretary for European Affairs, responsible for NATO, OSCE and transatlantic security issues. More about our guest.

US foreign policy is about to witness a significant change since President Obama’s term expires in the late fall this year. Arrival of a newly elected President will most probably have a considerable impact on US attitude towards transatlantic cooperation both in economic and security matters, with the latter being particularly important for the Baltic States.
In his lecture Mr. Hamilton would focus on chances of the candidates, implications of their victories for transatlantic and European economic and security agenda. Having particularly rich background in the academic writings with a focus on transatlantic relations he will address possible change of the place of the Baltics in particular and the EU in general on the US security agenda too.

This program is made possible by funding from the Baltic-American Freedom Foundation (BAFF). For more information about BAFF scholarships and speaker support, visit www.balticamericanfreedomfoundation.org.
_____________________________________________________

VU TSPMI kviečia į dr. Daniel Hamilton paskaitą „The State of Transatlantic Relations and the Possible Impact of US Presidential Elections", kuri vyks rugsėjo 26 d. (pirmadienį), 17.00 val., 402 aud.

Dr. Daniel Hamilton yra Austrian Marshall Plan Foundation profesorius bei Vašingtono Johns Hopkins universiteto, Transatlantinių santykių centro direktorius. Svečio karjeroje nemažai vadovaujančiųjų pozicijų JAV valstybės departamente, įskaitant ir asistuojančio sekretoriaus Europos reikalams pozicija, kurioje jo pagrindinės sritys buvo NATO, OSCE ir transatlantinio saugumo klausimai. Daugiau apie D. Hamilton galite rasti čia.

Pasibaigus Barako Obamos kadencijai, JAV užsienio politika patirs didžiulį pokytį. Bet kurio kandidato pergalė stipriai paveiks JAV transatlantinį bendradarbiavimą tiek ekonominio, tiek saugumo srityse, kas ypač svarbu Baltijos šalims. Savo paskaitoje Daniel Hamilton daugiausiai dėmesio skirs kandidatų galimybėms laimėtis, aptars jų pergalių reikšmę transatlantinei ir Europos ekonominei bei saugumo darbotvarkei. Remdamasis stipriu akademiniu pagrindu ir naujausiomis Transatlantinių santykių centro studijomis, pranešėjas daug dėmesio skirs būtent Baltijos šalims ir Europos sąjungos vietai JAV saugumo darbotvarkėje (JAV dalyvavimas NATO, šalies santykiai su Rusija ir Rytų Europos šalimis).

Ši programa įgyvendinta gavus Baltijos–Amerikos Laisvės Fondo (BAFF) finansavimą. Daugiau informacijos apie BAFF stipendijas ir lektorių paramą rasite apsilankę interneto svetainėje www.balticamericanfreedomfoundation.org

Dr.D.Hamilton: Transatlantic Relations & Impact Of US Elections. 2016-09-26 17:00:00 - .
Attending: 28 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

28 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy