Sitemap

Chillweek.com

 

DIZAINO PROCESAI

  • , ,
DIZAINO PROCESAI -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Dizaino paroda "Dizaino procesai" siekia atskleisti jaunųjų Lietuvos produktų dizainerių kūrybos užkulisius – parodyti ne tik galutinį rezultatą, bet ir analitinių bei intuityvių kūrybos procesų sintezę. Parodos lankytojai kviečiami prisidėti prie kūrybinių procesų, pažvelgti ne tik į estetinę dizaino pusę, bet ir į aktualių socialinių, ekonominių ir techninių problemų sprendimus, sukurtus pasitelkiant žaidimą pojūčiais ir potyriais, prisimenant tradicijas ir žvelgiant į ateitį.

DIZAINO PROCESAI. 2016-01-18 18:00:00 - .
Attending: 80 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

80 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy