Sitemap

Chillweek.com

 

Dizaino katedros 50 metų jubiliejinės parodos atidarymas

  • , ,
Dizaino katedros 50 metų jubiliejinės parodos atidarymas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Maloniai kviečiame į Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros 50 metų jubiliejinės parodos atidarymą, kuris įvyks 2011 m. spalio 3 dieną, 16 val. galerijoje "Titanikas" (Maironio g. 3), 1 aukšte.

Dizaino katedros 50 metų jubiliejinės parodos atidarymas. 2011-10-04 02:00:00 - .
Attending: 81 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

81 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy