Sitemap

Chillweek.com

 

Diplomų įteikimo šventės Socialinių mokslų fakultete

  • , ,
Diplomų įteikimo šventės Socialinių mokslų fakultete -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Birželio 26 d. (trečiadienis), Aktų salė (Minijos g. 153)

11 val. diplomai įteikiami:

Viešojo administravimo ir Socialinės geografijos studijų programų nuolatinių bakalauro studijų absolventams.

13 val. diplomai įteikiami:

Ekonomikos ir Žurnalistikos studijų programų nuolatinių bakalauro studijų absolventams.

15 val. diplomai įteikiami:

Politikos mokslų ir Vadybos studijų programų nuolatinių bakalauro studijų absolventams.

Birželio 27 d. (ketvirtadienis), Aktų salė (Minijos g. 153)

13 val. diplomai įteikiami:

Socialinės geografijos, Rinkodaros, Verslo vadybos, Europos studijų magistrantūros studijų programų absolventams.

Vadybos (sutrumpintų, SIVK-11) ištęstinių bakalauro studijų programų absolventams.

15 val. diplomai įteikiami:

Informologijos, Viešojo administravimo (sutrumpintų), Vadybos (antrojo aukštojo) bei (sutrumpintų, SIV3-10) specialybių ištęstinių bakalauro studijų programų absolventams.

Diplomų įteikimo šventės Socialinių mokslų fakultete. 2013-06-26 11:00:00 - .
Attending: 70 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

70 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy