Sitemap

Chillweek.com

 

Diplomų įteikimo šventė Pedagogikos fakultete

  • , ,
Diplomų įteikimo šventė Pedagogikos fakultete -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Birželio 21 d. (penktadienis), Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia (Smiltelės g. 27) 12 val.

Absolventus kviečiame rinktis 11.00 val. (pasirašymui už diplomus).

Diplomai įteikiami:

Nuolatinių studijų bakalauro studijų programų absolventams:

Edukologijos;
Kūno kultūros ir sporto pedagogikos;
Psichologijos;
Religijos pedagogikos ir psichologijos;
Socialinės pedagogikos;
Vaikystės pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo.
Nuolatinių studijų Dvasinio konsultavimo magistrantūros studijų programos absolventams.

Ištęstinių studijų magistrantūros studijų programų absolventams:

Karjeros projektavimo;
Pedagoginės psichologijos.
Ištęstinių studijų bakalauro studijų programų absolventams:

Edukologijos;
Kūno kultūros ir sporto pedagogikos;
Psichologijos;
Socialinės pedagogikos;
Vaikystės pedagogikos;
Vaikystės pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo.
Laipsnio nesuteikiančių studijų Dalyko didaktikos studijų programos absolventams.

Diplomų įteikimo šventė Pedagogikos fakultete. 2013-06-21 12:00:00 - .
Attending: 82 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

82 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy