Sitemap

Chillweek.com

 

Despotin Beat Club | Kaštonas

  • Danės g. 6-1, Klaipeda, Lithuania
Despotin Beat Club | Kaštonas - Klaipeda
   Atnaujinta 19 birþelis 2017 at 21:23
Despotin Beat Club muzikinis judėjimas ką tik galingai atšventė savo 10-ties metų jubiliejų. O mes tradiciškai organizuojame kasmetinį jų susiburimą Klaipėdos Kaštone:

VAIPER B2B GENYS
https://soundcloud.com/despotin
https://soundcloud.com/genys

FINGALICK
https://soundcloud.com/fingalick

BEDIM
https://soundcloud.com/bedim

DODO MUNDO
https://www.mixcloud.com/dodomundo

SKAR
https://www.mixcloud.com/djskar

-----

Įėjimo kaina:
Iki 23:00 val. - 3 €, po to - 5 €

Renginio pradžia 22:00 val.
N-18

Despotin Beat Club | Kaštonas. 2017-02-17 22:00:00 - Kaštonas/ChestNut.
Attending: 78 (men: 83.33%, moterys: 16.67%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

78 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá Kaštonas/ChestNut ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy