Sitemap

Chillweek.com

Daivos Jakaitės vieša paskaita „Sprendimų priėmimo procesas Europos Sąjungoje“

  • , ,
Daivos Jakaitės vieša paskaita „Sprendimų priėmimo procesas Europos Sąjungoje“ -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Balandžio 14 d., 15 val., VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) vyks Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje vadovės Daivos Jakaitės vieša paskaita „Sprendimų priėmimo procesas Europos Sąjungoje“. Vieša paskaita yra ketvirtoji paskaitų ciklo, skirto ES institucijų vaidmens aptarimui, dalis.

Paskaitos metu bus pristatomi kokie yra pagrindiniai ES teisės aktai ir kaip jie priimami. Kaip ir kada atsiranda iniciatyva dėl naujo teisės akto? Kas gali pasiūlyti ir kaip iniciatyva tampa ES teisės akto projektu? Kokie yra etapai nuo teisės akto projekto pateikimo iki priėmimo ir kiek jie gali trukti? Kokią įtaką ir kada šių teisės aktų nuostatoms gali daryti ES valstybės narės, piliečiai, interesų grupės? Koks Europos Parlamento vaidmuo ES teisės aktų priėmimo procese?

Daugiau informacijos: http://goo.gl/7en8rt

Daivos Jakaitės vieša paskaita „Sprendimų priėmimo procesas Europos Sąjungoje“. 2015-04-14 15:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy