Sitemap

Chillweek.com

 

Chronicle l Kaštonas

  • Danės g. 6-1, Klaipeda, Lithuania
Chronicle l Kaštonas - Klaipeda
   Atnaujinta 31 geguþës 2017 at 10:53
Nuėjom netrumpą kelią nuo 2008, narstydami dramenbeiso istorijas skersai ir išilgai, bet 300 km Chronicle nukeliauja pirmą kartą. Skirtingų kartų didžėjai ir jau po oda įsigėrę jų ryšiai su bosų pasauliu bei asmeniai nuotykiai 170 bpm tempu. Viskas tikra ir nepagražinta, nes Chronicle yra metraštis. Per naktį tilps traškančios legendos iš ankstyvųjų Moving Shadow ir robotų epochos užgimimas ankstyvuosiuose 00’s, techstep renesansas kokybės padebesiuose praeito dešimtmečio pabaigoje ir avangardinio šių dienų footwork’o vintažiniai įkvėpimai iš praeities. Konceptualiai ir nuosekliai dėstomi drum & bass pagrindai - tam pritinkančiame Kaštono rūsyje.

-----

Rūsyje (drum & bass chronicles 1994 - 2017):

INTAKX https://soundcloud.com/intakx

HATHOR https://soundcloud.com/hathordnb

ONIS https://soundcloud.com/oniss

SIMAO https://soundcloud.com/simaolt


Bare (roots reggae, rub-a-dub, dancehall):

AUDRIUS KAŠTONAS

E-ROOT

-----

Kaštonas/ChestNut, Danės g. 6, Klaipeda, LT.
Renginio pradžia - ­ 22:00.
Įėjimas: iki 23:00 - 3 Eur, po 23:00 - 5 Eur

Kaštonas pasilieka teisę neįleisti nepageidaujamų žmonių be papildomo paaiškinimo.

N-18

Chronicle l Kaštonas. 2017-02-25 22:00:00 - Kaštonas/ChestNut.
Attending: 69 (men: 81.16%, moterys: 18.84%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING: Šarūnas Šimkus

Renginio dalyviai

69 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá Kaštonas/ChestNut ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy