Sitemap

Chillweek.com

Christmas Jazz | Raketa

  • , ,
Christmas Jazz | Raketa -
   Renginys nebuvo atnaujintas
KALĖDINIS DŽIAZO VAKARAS

NATALIJA CHARECKAJA - vokalas
ALGIS KILIS - saksofonas
ARNOLDAS JANKŪNAS - klavišiniai
KASPARAS PETKUS - būgnai

Bilietas 5 €
N-18

Christmas Jazz | Raketa. 2016-12-25 22:00:00 - .
Attending: 25 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

25 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy