Sitemap

Chillweek.com

 

CAUTION! Mind the Object!

  • , ,
CAUTION! Mind the Object! -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Diskusijose apie šiandieninę skulptūros padėtį Kaune nuolat kildavo nemažai apgailestavimų jog aktualios ir su laiku žengiančios šiuolaikinės skulptūros ekspozicijų nėra daug. Taip neišvengiamai atsirado poreikis surengti objektų meno parodą.

Parodos koncepcija traktuoja tūrinį meno objektą kaip fizinę kliūtį, taip atkreipiant į jį dėmesį ir paverčiant meno kūrinį traukos centru. Parodos kodas yra objektas kaip tūris, ženklas, simbolis, nuoroda, kliūvinys. Parodos pavadinimas CAUTION! Mind the Object! yra tiesioginė nuoroda į įspėjamąjį ženklą, tuom norint aktualizuoti šiandieninę tūrinio meno problematiką.

Paroda siekia užmegzti diskusiją tūrinio meno esamos ir būsimos padėties, konteksto, problematikos, šiuolaikinių tendencijų temomis.

CAUTION! Mind the Object! eksponuojami septynių menininkų kūriniai. Keturi iš jų Raimonda Sereikaitė, Andrius Labašauskas, Martynas Gaubas ir Karolis Kauneckas šiuo metu studijuoja Vlniaus dailės akademijos sklptūros katedroje. Kiti - Evaldas Jansas, Nerijus Erminas ir Mindaugas Junčys žinomi, aktyviai kuriantys Lietuvos menininkai. Pasirinkimas eksponuoti jaunuosius ir vyresnės kartos menininkus vienoje parodoje buvo sąmoningas noras atsižvelgti ir sureikšminti ne autorius, bet jų darbus.

Parodos autoriai:
Andrius Pukis ir Urtė Čaplikaitė

CAUTION! Mind the Object!. 2014-02-14 19:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy