Sitemap

Chillweek.com

 

Brolių Donato ir Sauliaus Petreikių akustinis koncertas

  • , ,
Brolių Donato ir Sauliaus Petreikių akustinis koncertas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Kultūrinių renginių programoje „Pėdink į Girulius“ rugpjūčio 5 d. 18 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Girulių filiale – bendruomenės namuose (Šlaito g. 10A) saulės vertas muzikinis pažadas - dviejų brolių Donato ir Sauliaus Petreikių akustinis koncertas. Broliai dainuos ir gros viso pasaulio tautų instrumentais: gitara, trimitu, fleita, skersine fleita, bansūri, duduku, lūpine armonikėle.
Programoje – dainuojamoji poezija, pasaulio muzika, folkloras, fusion (fuzinis džiazas) bei hindi.
Skambės keletas dainų iš grupės „Saulės broliai“ repertuaro.
Renginys nemokamas

Brolių Donato ir Sauliaus Petreikių akustinis koncertas. 2015-08-05 18:00:00 - .
Attending: 81 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

81 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy