Sitemap

Chillweek.com

 

Birželio 12 d., penktadienį, 18 val. NDG auditorijoje vyks pokalbis „Pasvirimas į rytojų“

  • , ,
Birželio 12 d., penktadienį, 18 val. NDG auditorijoje vyks pokalbis „Pasvirimas į rytojų“ -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Pokalbio tema – menininkas ir kasdienybė. Gali atrodyti, kad Vincas Kisarauskas buvo žmogus, kuriam buitis ir kasdienybė buvo nesvarbūs. Apie tai nekalba nei jo dienoraščiai, nei kūriniai. O kaip buvo iš tiesų – pagaliau, ar mums reikia tai žinoti? Apie menininko būtį ir buitį kalbėsis dailininko dukra Aistė Kisarauskaitė, dailėtyrininkė Erika Grigoravičienė ir dailininkė Aušra Petrauskaitė. Moderuoja dailėtyrininkė Jurgita Ludavičienė.

Renginys nemokamas, be registracijos.

Birželio 12 d., penktadienį, 18 val. NDG auditorijoje vyks pokalbis „Pasvirimas į rytojų“. 2015-06-12 18:00:00 - .
Attending: 76 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

76 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy