Sitemap

Chillweek.com

 

Attempting to be conscious

  • , ,
Attempting to be conscious -
   Renginys nebuvo atnaujintas
(LT)

"Bandyti būti sąmoningu"

Autarkia kviečia pažiūrėti du performansus. Vienas įvyko du tūkstančiai devintais, krizės metais, kitas kuriamas dabar. Devyni metai - ne dešimt, ar tai reikšmingas laiko tarpas? Kas pasikeitė?
Niekur nerodytame video klipe grupė "Kionigsberg" atlieka pankišką, Lietuvos himno interpretaciją, sudaužo gitarą, mėtosi plastikiniais bambaliais, gausiai susirinkusi publika ne tai, kad šėlsta - greičiau pasyviai stebi energingą pasirodymą. Trukmė 5 min.
Po devynių metų toje pat vietoje, ką tik diplomą VDA apsigynęs Antanas Lučiūnas pristato naujausią savo performansą. Kartu su Daugaile Syrusaite. Trukmė 6 min.
Taip pat parodoje pristatomi po pseudonimu "Vienturtis" besislepenčio, savamokslio menininko piešiniai.

Rugsėjo 7d., ketvirtadienį, 20.00, Antano Lučiūno performansas 20.30, paroda yra vienos dienos įvykis.

Šiuo atidarymu pradedame naują sezoną, pirma žinia paprasta - "Autarkia" - nėra adresas, kvadratiniai metrai ar programa. Svarbu - paroda vyks naujoje erdvėje.

Paroda yra Vilniaus Galerijų savaitgalio programos dalis.


"Autarkia"
Naugarduko 41
info@autarkia.lt,
+37061646109
www.autarkia.lt


(EN)


"Attempting" to be conscious"


"Autarkia" invites for two performances. One of them happned in two thoused nine, the other is created now. Nine years - it's not ten, is that a siginficant period of time? What has changed?
In never shown before video the artists band "Kionigsberg" performs, punkish version of Lithuanian anthem, breaks guitar, trows plastic bottles at crowd. Huge audience is not really engaged in energetic show, but rather passively observes situation unfolding. Duration 5 min.
Nine years later in the same location, a recent graduate from Vilnius Academy of Arts, Antanas Lučiūnas presents his latest performance. Duration 6 min.
Exhibition includes drawings by self-thought artist under pseudonym "Vienturtis" (Onlyborn).

September 7th, Thursday, 20.00, performance by Antanas Lučiūnas 20:30

With this opening "Autarkia" launches new season. First message is simple - "Autarkia" is not an address or certain square meters, or even a program. Important - the exhibition will happen in new space.(same location)

The event is part of Vilnius Gallery Weekend

"Autarkia"
Naugarduko 41
+37061646109
info@autarkia.lt
www.autarkia.lt

Attempting to be conscious. 2017-09-07 20:00:00 - .
Attending: 77 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

77 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy