Sitemap

Chillweek.com

 

Ataskaitinis pavasario Vilniaus mokinių savivaldų forumas

  • , ,
Ataskaitinis pavasario Vilniaus mokinių savivaldų forumas -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Bičiuli!

Kovo 7 - ąją vyks kasmetinis ataskaitinis Pavasario mokinių savivaldų forumas, kurio metu Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė pateiks pusės metų veiklos bei Vadovų klubų ataskaitas.

Mokinių savivaldų forumas (toliau – MSF) – tai tradicinis, 2 kartus per metus vykstantis miesto lygmens renginys, skirtas miesto ir rajono mokyklų mokinių savivaldų bendradarbiavimui stiprinti. Pavasario mokinių savivaldų forume kviečiami dalyvauti Vilniaus mokyklų mokinių savivaldų atstovai. Planuojama, kad renginyje dalyvaus apie 100 mokinių bei svečių iš Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos moksleivių sąjungos.

Registracijos pradžia 9:30 val., nepamirškite turėti savivaldos pirmininko pasirašytą delegacinį raštą!

Registraciją į renginį rasite savo savivaldos pirmininko elektroniniame pašte.

Renginio programa:
9:30 val. - 10:00 val. - Registracija
10:00 val. - 10:30 val. - Atidarymas
10:30 val. - 11:00 val. - LMS pristatymas
11:00 val. - 11:45 val. - Paskaita
11:45 val. - 12:00 val. - Kavos pertrauka
12:00 val. - 12:20 val. - Pirmininkės pusės metų veiklos ataskaita
12:20 val. - 12:40 val. - Vadovų klubo ataskaita
12:40 val. - 12:50 val. - Pozicijų tvirtinimas
12:50 val. - 13:10 val. - Pietų pertrauka
13:10 val. - 14:00 val. - Paskaita
14:00 val. - 14:15 val. - Uždarymas

Iškilus klausimams kreiptis: Justė Kavaliauskaitė, +37062244743

*Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio laiką ir vietą, prieš tai pranešę į renginį užsiregistravusiems dalyviams.

Ataskaitinis pavasario Vilniaus mokinių savivaldų forumas. 2017-03-07 10:00:00 - .
Attending: 73 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

73 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy