Sitemap

Chillweek.com

Artvilnius'16 Discussion: "A New Center. The role of the art market in the development of Central European art scene"

  • , ,
Artvilnius'16 Discussion:
   Renginys nebuvo atnaujintas
(Lietuvišką mugės aprašymą rasite žemiau)

EN

Discussion: "A New Center. The role of the art market in the development of Central European art scene"

Some may think that the global art market is so thoroughly centralized and dominated by the West that there is no chance to compete with it. The only possibility appears to be striving for participation in the art fairs of Basel, Brussels, Paris, Madrid, London or New York. However, there are more and more events in Central Europe that show how vital the art scene is and stimulate the collection of contemporary art. What are the dynamics and the direction of development of the Central European art market? Is it doomed to be local and secondary? Finally - what is it’s significance for artists, collectors and gallerists?

Magazyn Szum (PL) invites you for a discussion panel on the role of the art market in the development of the Central European art scene. The meeting will be held as part of the ArtVilnius'`16 art fair on Saturday, June 11 at 3 pm.

Panelists: Magda i Gaweł Kownaccy (gallery F.A.I.T), Agnieszka Rayzacher (gallery lokal_30), art critic Agnė Narušytė, Arvydas Zalpys (MENO PARKAS).

The discussion will be moderated by Ewa Dyszlewicz (Magazyn Szum).

The discussion will be held in English with simultaneous interpretation in Lithuanian

(Litexpo hall 5.3)

LT

Diskusija: „Naujas centras. Meno rinkos vaidmuo Vidurio Europos meno scenos plėtroje“

Vienas geriausių ir populiariausių Lenkijos meno žurnalų Magazyn Szum meno mugės ArtVilnius'16 metu visus kviečia į diskusiją, kurioje bus aptarinėjamas meno rinkos vaidmuo Vidurio Europos šalių meno scenos augimui.

Vyrauja nuomonė, kad pasaulinė meno rinka yra stipriai centralizuota ir dominuojama Vakarų, su ja nėra šansų varžytis. Vienintelė galimybė valstybėms iš Vidurio Europos šalių lieka dalyvavimas prestižinėse meno mugėse Bazelyje, Briuselyje, Paryžiuje, Madride, Londone ar Niujorke. Tačiau pamažu Vidurio Europoje atsiranda vis daugiau meno renginių, kurie ne tik įrodo, kokia svarbi yra šių šalių meno scena, bet ir žadina šiuolaikinio meno kolekcionavimo procesą. Kokios yra pagrindinės Vidurio Europos meno rinkos varomosios jėgos ir kryptys? Ar joms lemta būti vietinėms ir antraeilėms? Ir, pagaliau, kokia šios rinkos reikšmė menininkams, kolekcionieriams ir galerininkams?

Diskusijoje dalyvaus Gawelas Kownacki, Magdalena Kownacki (galerija F.A.I.T), Janek Zamoyski (galerija „Czułość“ ), Agnieshka Ryazacher (galerija „Lokal_30“), Arvydas Žalpys (galerija „Meno parkas“), menotyrininkė Doc. dr. Agnė Narušytė.

Diskusiją moderuos Ewa Dyszlewicz (Magazyn Szum).

Renginys vyks anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą.

Litexpo salė 5.3

PL

Panel dyskusyjny: "Nowe Centrum. Rola rynku sztuki w rozwoju sceny artystycznej Europy Środkowej."

Niektórzy uważają, że globalny rynek sztuki jest tak scentralizowany i zdominowany przez Zachód, iż nie ma po co z nim konkurować. Można jedynie zabiegać o udział w targach w Bazylei, Brukseli, Paryżu, Madrycie, Londynie, czy Nowym Jorku. A jednak w Europie Środkowej powstają kolejne imprezy pokazujące żywotność sceny artystycznej i stymulujące kolekcjonowanie sztuki współczesnej. Jaka jest dynamika i kierunek rozwoju rynku środkowoeuropejskiego? Czy skazany jest na lokalność i wtórność? Wreszcie - jakie ma on znaczenie dla samych artystów, kolekcjonerów i galerzystów?

Magazyn Szum zaprasza na dyskusję o roli rynku sztuki w rozwoju sceny artystycznej Europy Środkowej. Spotkanie odbędzie się w ramach targów ArtVilnius 2016 w sobotę, 11 czerwca o g. 15.

Paneliści: Magda i Gaweł Kownaccy (F.A.I.T), Agnieszka Rayzacher (lokal_30), Agnė Narušytė, Arvydas Zalpys (MENO PARKAS)

Spotkanie poprowadzi Ewa Dyszlewicz.

(hala Litexpo 5.3)

Artvilnius'16 Discussion: "A New Center. The role of the art market in the development of Central European art scene". 2016-06-11 15:00:00 - .
Attending: 71 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

71 LANKYTI

Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy