Sitemap

Chillweek.com

 

Aistės Kisarauskaitės paroda BALTŲJŲ ĖJIMAI

  • , ,
Aistės Kisarauskaitės paroda BALTŲJŲ ĖJIMAI -
   Renginys nebuvo atnaujintas
VDA Tekstilės galerijoje „Artifex“ spalio 15–31 dienomis veiks Aistės Kisarauskaitės paroda BALTŲJŲ ĖJIMAI. Parodos atidarymas – spalio 15 d. 17 val.

Parodoje pristatomi du projektai: "Baltieji" ir batai-mobili galerija "Ėjimai".
"Baltųjų" bendraautoriais sutiko būti chirurgai: Santariškių ligoninės pilvo chirurgu Andrius Rybakovas, DR klinikos plastikos chirurgai Renaldas Vaičiūnas ir Dainius Balčiūnas, ortopedijos chirurgas Kęstutis Saniukas, Santariškių ligoninės kardiochirurgas Kęstutis Bagdonas.

Mobilioje galerijoje "Ėjimai" eksponuojami menininkų Gintauto Trimako, Birutės Zokaitytės, Aistės Kisarauskaitė kūriniai, pagal Aurelijos Maknytės projektą surinkti ir rodomi Žygimanto Augustino, Gintaro Znamierovskio, Saulės Kisarauskienės, Valentino Antanavičiaus naudoti objektai.
Batus pasiuvo batų menininkas Žanas Maslauskas.


VDA galerija „Artifex“ (Gaono 1, Vilnius)
Dirba antradieniais–penktadieniais 12–18 val., šeštadieniais 12–17 val.

Aistės Kisarauskaitės paroda BALTŲJŲ ĖJIMAI. 2014-10-15 17:00:00 - .
Attending: 68 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

68 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy