Sitemap

Chillweek.com

 

'69 vasaros festivalis

  • , ,
'69 vasaros festivalis -
   Renginys nebuvo atnaujintas
Trūksta laisvės? Jaučiatės per daug suvaržytas? Pasigendat geros muzikos ir daaaug meilės? Tai neškit savo bespalvius kūnus į jau ne pirmus metus vykstančius FiDi ŠOKIUS!!!
Būtent šiais metais Jūs galėsit susigrąžinti visas spalvas atgal, nes čia bus:
KALJANO KAMPAS
BARAS
DAUG FIZIKŲ
NUOSTABUS KVAPAS
DANCE DANCE REVOLIUTION
DAUG FILOLOGIŲ
ATPALAIDUOJANTI MUZIKA
IR TU!
Tad prisiskink gėlių, atrodyk kaip senas geras hipis ir ateik į '69 vasaros festivalį!
PEACE. LOVE. MUSIC

P.S. Maistas suneštinis! Nes daug lengviau mylėti, rūpintis ir gyventi taikoje, kai aplink daaug maisto. Sharing is caring, babies!

'69 vasaros festivalis. 2014-12-18 19:30:00 - .
Attending: 83 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

83 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy