Sitemap

Chillweek.com

 

5th Inter-format Symposium on Time (and Inter-formativity)

  • , ,
5th Inter-format Symposium on Time (and Inter-formativity) -
   Renginys nebuvo atnaujintas
[lietuviškai žemiau]

The 5th edition of the Inter-format brings together almost 40 artists, curators, researchers, philosophers, time-managers and practitioners for 3 nights and 2 full days to share their insights on time and inter-formativity. More than half of the participants return from previous inter-format symposiums (which already hosted around 200 participants) in order to stretch back and include reflections and experience from the last four years. However, we also invited new-comers and contributions which consider the context afresh.

PARTICIPANTS / DALYVIAI: Clotilde Amprimoz (FR), Tautvydas Bajarkevičius (LT), Jogintė Bučinskaitė (LT), Jurij Dobriakov (LT), Terence Erraught (IE), Error (US/EE/FI), Aldis Gedutis (LT), Maris Grosbahs (LV), Tomas Grunskis (LT), Gabriel Hensche (DE), Hannah Harkes (UK/EE), Theun Karelse (NL), Laurynas Katkus (LT), Maria Kotlyachkova (RU/SE) with remote contributions by Ilya Grishaev (RU) & DJ123 (RU), Björn Kühn (DE), Claudia Larcher (AT), LiNas (NeringaFM, LT) with remote contributions by John Grzinich (US/EE), Taavi Suisalu (EE) and Gilles Furtwängler (CH), Marianna Maruyama (US/NL) with remote contribution by Saulius Leonavicius (LT), Romi Mikulinsky (IL), Marina Noronha (BR/FI), Ieva Rekštytė (LT), Fiona Reilly (IE), Anna Romanenko (DE), Jodi Rose (AU/DE), Nastja Säde Rönkkö (FI/UK), Kristupas Sabolius (LT), Ciara Scanlan (IE), Karolis Tamosiunas (LT), Jol Thomson (CA/DE) with AEAEAEAE (NO/DE), Julijonas Urbonas (LT), Sofia Varino (PT/US/DE), Julia Wirsching (DE).

Co-curated by dr. Vytautas Michelkevičius (LT) and Andrew Gryf Paterson (SCO/FI/FR)

This year Inter-format symposium has two goals: To reflect upon and rethink the symposium as an experiential and discursive space where knowledge sharing happens in very different formats, beyond our usual understanding what is a lecture (seminar, presentation, discussion, etc.) and performance (stand-up, participatory event, jam session, etc.); To consider the role of time as a medium for sharing experiences and knowledge, including it’s out/on-goingness and limitations.

We have a programme of extended and condensed time slots, with one day of structured events and another of undefined schedule for the limited time we have together. We include reflections, interventions and alternative time-conscious tools or activities, which may be time-keeping or time-wasting, chrono-hopes and fears.

Documentation, and its other forms like procumentation (proactive documentation), documentary compiling, archiving and processing, etc. are an important part of the symposium because it helps to share ideas and experiences to the wider audiences, and also a partial record of time together. These may make a manual or collection of proposals (instructions) for other symposia.


*Questions and keywords*

How do Nida and other remote places change the perception and flow of time? Value of condensed and extended time; Tools to measure or lose time; Disciplines of time and timing; Re-iterations and reflections; Durational practices; Chrono-hopes and fears; What happens when presentation time is swapped with coffee breaks? Scheduling overlaps and interventions; Down-time, End-time: Chronopolitics; Practice-based and theory-based understandings of time; Performance instead of lecture and theory-building by performing; Squeezing your 2 years research into 2 or 20 min and avoiding powerpoint presentations.

All symposium places have been filled in advance but evening concerts/performances are opening to the public.

FULL PROGRAMME at www.nidacolony.lt

<<<<<<>>>>>>>>>>>>LT>>>>>>>>>>>>

Penktasis simpoziumas Interformatas turi du tikslus: pirma, aptarti ir permąstyti simpoziumą kaip empirinę ir diskursyvią erdvę, kurioje žiniomis dalijamasi įvariomis formomis, peržengiant mums įprastus paskaitos, seminaro, prezentacijos, diskusijos ar performanso, stand-up pasirodymo, dalyvaujamojo renginio, improvizacijos, etc. šablonus; antra, pasvarstyti laiką kaip terpę, skirtą dalintis patirtimis ir žiniomis, atvirą, tąsią, ir, drauge, turinčią aiškias ribas. Šiais metais simpoziumą kuruoja dr. Vytautas Michelkevičius ir menininkas-kuratorius Andrew Gryf Paterson (SCO/FIN/FR).

Į Interformatą trims naktims ir dviems dienoms pasidalinti įžvalgomis apie laiką ir inter-formatyvumą susirenka apie keturiasdešimt menininkų, kuratorių, tyrėjų, filosofų, praktikų ir laiko vadybininkų. Daugiau kaip pusė jų jau yra dalyvavę ankstesniuose Interformato simpoziumuose (iš viso simpoziumuose (įskaitant šį) sudalyvavo apie 200 dalyvių), tad galės atsigręžti atgal ir permąstyti praėjusių ketverių metų patirtis. Tačiau į simpoziumą pakviesta ir naujų veidų, kurie pasidalins naujomis konteksto įžvalgomis.

Interformato programa suskirstyta į ilgesnes ir trumpesnes laiko atkarpas. Pirmosios dienos renginiai griežtai stuktūruoti, o antrosios tvarkaraštis dar neapibrėžtas ir dėl jo bus susitarta visų dalyvių tik tos dienos ryte. Programoje - pasvarstymai, intervencijos ir alternatyvūs laiko suvokimo prietaisai ar veiklos, kurias galima laikyti tiek laiko matavimu, tiek laiko švaistymu, chrono-viltimis ir baimėmis.

Svarbi šio simpoziumo dalis yra dokumentavimas bei įvairūs jo modeliai, kaip kad akti-komentavimas (angl. proactive documentation – performatyvūs dokumentavimas), archyvavimas ir apdorojimas, mat tai yra būdas pasidalinti renginio idėjomis ir patirtimis su platesne publika, bei įamžinti neilgą drauge praleistą laiką. Visa dokumentacija vėliau bus surinka į žurnalą, kurį kiti simpoziumų rengėjai galėtų naudoti kaip pasiūlymų (instrukcijų) rinkinį.

Inter-formato simpoziumai Nidos meno kolonijoje vyksta nuo 2011 metų kasmet vis kita tema.

*Klausimai ir raktažodžiai*

Kaip Nida ir kitos atokios vietovės pakeičia laiko tėkmės nuovoką? Ilgesnių ir trumpesnių laiko atkarpų vertė; laiko matavimo ir švaistymo prietaisai; laiko ir laiko matavimo disciplinos; kartotės ir refleksijos; ilgos trukmės praktikos; chrono-viltys ir baimės; kas nutinka, kai pristatymo laikas sukeičiamas su kavos pertraukėlėmis? Tvarkaraščių persiklojimai ir intervencijos; prastovos, pabaigos, chronopolitika; laiko suvokimas: praktinis ir teorinis aspektai; performansas vietoje paskaitos ir teorijų kūrimas performansu; kaip įtalpinti savo dvejų metų tyrimą į 2 ar 20 min. nenaudojant powerpoint prezentacijos?

Pilna programa
http://nidacolony.lt/en/projects/symposium/inter-format-symposium-2015

P.S. Visos vietos simpoziume buvo užpildyto iš anksto ir visiems atviri tik vakariniai koncertai/performansai.

5th Inter-format Symposium on Time (and Inter-formativity). 2015-08-22 22:00:00 - .
Attending: 72 (men: 100%, moterys: 0%)
Perþiûrëti ðá ávyká "Facebook"!  Click here
ATTENDING:

Renginio dalyviai

72 LANKYTI

Bûk pirmas, po daugiau savo dienoraðtá ir

Pridëti ðá praneðimà
Narës  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy