Sitemap

Chillweek.com

Zachary Lieberman: New forms of drawing (workshop)

  • , ,
Zachary Lieberman: New forms of drawing (workshop) -
   The event has not been updated
WORKSHOP: Drawing++ (new forms of drawing)

What does drawing in the 21st century look like? This workshop will investigate the space where drawing, electricity and computation meet. From the earliest moments of the computer — Douglas Englebart’s mouse, Ivan Sutherland’s sketchpad — developers have been striving for intuitive and meaningful ways to capture and explore gesture digitally.

Likewise artists – From Durer’s drawing machine, to Sol Lewitt’s infinite cubes and Moholy Nagy’s imaginary structures – have used computational method to transfer reality on to the paper and generativity reproduce elements of their drawing. Modern day artists like Shantell Martin and Cassandra C. Jones have been pushing the boundaries of what drawing is. We will discuss the history as well as examine and work with new and expressive tools. Participants will get a deeper understanding of the approaches in software and hardware with recording, amplifying and manipulating gestural information. The workshop involves plenty and plenty of drawing.

Zachary Lieberman is an American new media artist and computer programmer. He co-created openFrameworks, an open source C++ library for creative coding and graphics.
His installation Reflection Studies is part of SIGNAL festival 2016. Zachary´s stay in the Czech Republic was kindly supported by U.S. Embassy Prague and this workshop is supported also by DEPO2015 a Makerspace

! Limited capacity. Please register at lenkaj@signalfestival.com

------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP: Drawing ++ (nové formy malby)

Jak vypadá kresba ve 21. století? Tento workshop bude zkoumat prostor, v němž se setkává kresba, elektřina a výpočty. Od prvních okamžiků existence počítače - myši Douglase Englebarta, sketchpadu Ivana Sutherlanda – se programátoři snažili o intuitivní a smysluplné způsoby digitálního zachycení a prozkoumání gesta.

Podobně umělci - od Dürerova kreslicího zařízení, k nekonečným kostkám Sol LeWitta a imaginárním strukturám Moholy Nagye - používali výpočetní metody pro přenos reality na papír a zmnožování reprodukovaných prvků jejich kresby. Dnešní moderní umělci jako Shantell Martin a Cassandra C. Jones posouvají hranice toho, co je kresba. Budeme diskutovat o historii a zároveň zkoumat a pracovat s novými a výrazovými prostředky. Účastníci získají hlubší pochopení přístupů v softwaru a hardwaru, zaznamenávajícího, zesilujícího a manipulujícího pohybové informace. Součástí workshopu bude spousta a spousta kreslení.

Zachary Lieberman je americký programátor, učitel a umělec zabývající se novými médii. Spoluvytvořil známé openFrameworks, součást CC++ knihovny pro kreativní kódování a grafiku. Jeho instalace Reflection Studies je součástí SIGNAL festivalu 2016. Jeho pobyt v ČR laskavě podpořila U.S. Embassy Prague a tento workshop je pořádán ve spolupráci s DEPO2015 a Makerspace

! Upozornění: workshop bude probíhat v angličtině.
! Počet míst je omezen. Registrace na lenkaj@signalfestival.com

Zachary Lieberman: New forms of drawing (workshop). 2016-10-15 16:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy