Sitemap

Chillweek.com

Workshop tvůrčího psaní s Adamem Krupičkou

  • , ,
Workshop tvůrčího psaní s Adamem Krupičkou -
   The event has not been updated
Dům umění zveDŮM SE STOVKOU DVEŘÍ
workshop tvůrčího psaní s Adamem Krupičkou
úterý 15/11 2016 od 16 hodin

Workshop tvůrčího psaní je podobně jako výstava In their eyes.. zaměřen na schopnost chápat, co se děje kolem nás i v nás, když sdílíme prostor a dobu s ostatními. Pomocí kreativních úkolů prožijí účastníci kulturní identitu na dokonalejší úrovni než je rozumová nebo emocionální. Akce je pořádána ve spolupráci s Katedrou bohemistiky UJEP.

V případě zájmu se rezervujte na: duul@ujep.cz nebo telefonu +420 475 285 188.

//////////////

Akce je součástí doprovodného programu k výstavě In Their Eyes...

Výstavní projekt In Their Eyes… se zaměřuje na prezentaci uměleckých postojů vyrůstajících ze specifického prostředí tří středoevropských regionů a národnostně smíšených komunit jejich obyvatel, které leží na rozmezí rozdílných jazykových, kulturních i geopolitických vlivů. Sledované lokality – Istrie, Jižní Tyrolsko a Sudety – v historické perspektivě spojuje celá řada významných, v pravém smyslu slova dějinných událostí, ale také nepřeberné množství individuálních svazků a vztahů. Všechny tyto oblasti byly po několik staletí součástí rakousko-uherské monarchie a po jejím rozpadu komplikovaně budovaly vlastní identitu v rámci změn provázejících snahu o nové uspořádání Evropy po první světové válce. Sílící mezinárodní i společenské napětí ovládající jejich vnitřní i vnější rozpoložení nakonec vyvřelo v tragických událostech spojených s nástupem, průběhem a důsledky druhé světové války, kdy ve zmiňovaných regionech došlo k eskalaci pokusů o radikální a do jisté míry nevratné řešení etnických otázek. Je přitom zřejmé, že konsekvence těchto dramatických procesů jejich politické uspořádání a především celkovou socio-kulturní atmosféru zásadně spoluurčují do dnešních dnů.

Výstava In Their Eyes… byla v září tohoto roku prezentována v Kunsthalle Eurocenter Lana nedaleko Merana v Jižním Tyrolsku. Poté, co se představí divákům Domu umění v Ústí nad Labem, bude v roce 2017 k vidění v Muzeu moderního a současného umění v Rijece. Projekt vznikl ve spolupráci s Muzeem moderního a současného umění v Rijece a Kunsthalle Eurocenter Lana. Projekt byl podpořen Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvem kultury České republiky, Statutárním městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem a Werkbank Lana.

IIIIIII

Dům umění Ústí nad Labem

Klíšská 1101/129a, 400 96 Ústí nad Labem
(vedle vysokoškolských kolejí K 1, K 2)
trolejbus 52, 58, 59, autobus 9, 17, 27
zastávka Klíše – lázne
Otevřeno: ÚT–SO 10–18 hodin
Každou středu volný vstup.

Informace o výstavě a doprovodném programu naleznete na
www.duul.ujep.cz a www.fud.ujep.cz. Kontakty: duul@ujep.cz; +420 475 285 188

Workshop tvůrčího psaní s Adamem Krupičkou. 2016-11-15 05:00:00 - .
Attending: 7 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy