Sitemap

Chillweek.com

VÝŠ / tYhle

  • , ,
VÝŠ / tYhle -
   The event has not been updated
19. 11. / 18H / v rámci Noc divadel
20. 11. / 20H

Florent Golfier (FR) a Lukáš Karásek (CZ) přebývající ve světě, kde jejich život určují jediné dvě síly: gravitace a touha dostat se výš. Jedním gestem opírají štafle o jejich stín a plni elánu vykračují pevným krokem do vzduchoprázdna.

V nové inscenaci fyzického divadla souboru tYhle se ocitáme ve světě, který ten náš jen připomíná: dvojice performerů versus podivný předmět s příčlemi a štěřinami. Chtějí se dostat vzhůru, ale výsledek je nejistý: ženou se za mlhavou vidinou, že tam nahoře to bude lepší, jejich pohyb volnější a mysl svobodnější. Přitažlivost je ovšem vztahovačná síla a pozměňuje každý jejich krok. Překážky jim neklade jen ona, ale i ztřeštěná živelnost, s níž se pokoušejí dojít k vysněnému cíli: když už výš, tak alespoň tou nejkrkolomnější cestou!

Florent Golfier (*1990) se narodil v Nancy ve Francii. Zde studoval nejdříve činohru a pak se dostal do Ateliéru klaunské, scénické a filmové tvorby na JAMU v Brně, kde se začal věnovat fyzickému divadlu a modernímu tanci.
Lukáš Karásek (*1989) pochází z Třince, pod vedením Pierra Nadaud na jaře 2013 dokončil studium v Atelieru klaunské, scénické a filmové tvorby, nyní zde vyučuje předmět Divadlo masek.

Autoři a účinkující: Florent Golfier, Lukáš Karásek
Dramaturgická spolupráce: Marek Menšík
Scénografie: Marie Gourdain
Světelný design: Zuzana Režná
Hudba: Matouš Hejl
Výroba rekvizit: Jakub Ryvola
Akrobatická spolupráce: Stephanie N'Duhirahe
Produkce: Andrea Švandová, Soňa Alexová, Simona Vičarová
Speciální poděkování: Pierre Nadaud
Poděkování: Eliška Brtnická, Prokop Vondruška, Dominique Rebaud, Petra Kateřina Bučková
Podpora: Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, MKČR, Magistrát města Brna, Nadace Život umělce, Divadlo na cucky / DW7, Industra, SE.S.TA., Cirqueon

-----------------ENGLISH VERSION----------------

19. 11. / 6 PM / part of the European Theatre Night
20. 11. / 8 PM

VÝŠ (HIGHER) / tYhle
Confidently into the Void. / 45 min. / no language barrier

Florent Golfier (FR) and Lukáš Karásek (CZ) in a world determined by just two forces: gravity and the desire to reach new heights. With one movement, they lean a ladder against its shadow and step confidently into the void.

The latest production by the tYhle physical theater ensemble takes us into a world that looks like ours only on the surface: two performers versus a strange object with rungs and stringers. They want to get to the top, but the outcome is uncertain: they chase after the vague possibility that it will be better up there, their movements more relaxed and their minds freer. But gravity is a selfish force that transforms their every step. And it’s not their only obstacle. They also have to overcome the mad impetuousness with which they try to reach their goal: if you’re going to reach higher, then at least by the most convoluted route possible!

Florent Golfier (*1990) was born in the French town of Nancy, where he first studied theatre. He later ended up at the Studio for Clown, Stage, and Film Creation at the Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU) in Brno, where he began to work with physical theatre and modern dance. In 2014, he created an original solo piece, Umbilicus, and since 2013 he has collaborated with Lukáš Karásek on various projects, including Tešlon and Frkl, Les Fantômes, and Pierer, which they have performed both in the Czech Republic and abroad. He has also performed in other people’s works, including Pisum Sativum (Karine Ponties, 2012), Anatomy of the Body in Dance (Carlo Locatelli, 2014), Out of Service (Vít Nezval, 2015), and 12 (Kitt Johnson, 2015), as well as the tYhle ensemble’s One (Marie Gourdain, 2016).

Lukáš Karásek (*1989) hails from Třinec and graduated from the Waldorf Lyceum in Ostrava, where he was introduced to theater by Hanka Štrbová when she accepted him to the Wicca student ensemble. After four years with the group, he applied to JAMU’s Studio for Clown, Stage, and Film Creation, where he studied under Pierre Nadaud and found his calling in movement theatre and the theatre of masks. He also studied commedia dell’arte in Florence under Giovanni Fusetti. He graduated from JAMU in 2013, but still teaches “The Theatre of Masks” there. Also after graduation, he began to collaborate with Florent Golfier, and together they founded the tYhle theater ensemble, which has produced the performances Tešlon and Frkl, Les Fantômes, Umbilicus, Pierer, and One. Lukáš also works with the Zlín Theater Center on Czech-English educational performances for young people, and appears with a group of clowns at performances for Brno’s Re-Kabaret at the Bolek Polívka Theatre. In addition to working in the theatre, he spent over a year earning a living as a carpenter.

Concept, performers: Florent Golfier, Lukáš Karásek
Dramaturgical support: Marek Menšík
Stage design: Marie Gourdain
Lighting design: Zuzana Režná
Music: Matouš Hejl
Creation of props: Jakub Ryvola
Acrobatic assistance: Stephanie N'Duhirahe
Producers: Andrea Švandová, Soňa Alexová
Special thanks: Pierre Nadaud
Thanks to: Eliška Brtnická, Prokop Vondruška, Dominique Rebaud, Petra Kateřina Bučková
Supported by: Motus, producers of the Alfred ve dvoře Theatre, Czech Ministry of Culture, City of Brno, Nadace Život umělce, Divadlo na cucky / DW7, Industra, SE.S.TA., Cirqueon

VÝŠ / tYhle. 2016-11-19 19:00:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy