Sitemap

Chillweek.com

Vyhnání Gerty Schnirch

  • , ,
Vyhnání Gerty Schnirch -
   The event has not been updated
Autor: Kateřina Tučková a Marián Amsler
Režie: Marián Amsler

„Máme to uzavřené, historie už to zpracovala, tak pročpak se k tomu vracet?“

Inscenace získala Cenu divadelních novin 2015 v kategorii Činoherní divadlo.

Příběh o lidském osudu zlomeném dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit a porozumět, je dramatizací úspěšného románu současné české prozaičky Kateřiny Tučkové. Vychází z historických událostí, nedílně spojených s minulostí města Brna. Konkrétně zobrazuje tzv. „brněnský pochod smrti“ a osudy jeho účastnice, Gerty Schnirch, pocházející z německo-české rodiny.

Inscenace je příspěvkem ke společenské diskuzi k doposud nedostatečně reflektovaného tématu odsunu českých Němců. Osud Gerty Schnirch ukazuje události druhé poloviny dvacátého století z perspektivy člověka, který na základě dějinných událostí a politických rozhodnutí ztratil svůj občanský status v zemi, kde se narodil, musel zůstat i zemřel bez toho, aniž by dokázal odpustit.

Vyhnání Gerty Schnirch. 2017-01-18 20:30:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy