Sitemap

Chillweek.com

 

Veronika Štefanová: Nový cirkus jako dramatické umění

  • , ,
Veronika Štefanová: Nový cirkus jako dramatické umění -
   The event has not been updated
I přesto, že nový cirkus nebyl v českém uměnovědném prostředí dosud komplexně terminologicky ani metodologicky uchopen, není důvod stavět ho mimo uměnovědný diskurs. Samotné označení nový cirkus dává příležitost řadě interpretací. Vzniká tak množství odborných studií a akademických prací, které využívají různých metodologických přístupů k uchopení této nestálé umělecké formy. Na (nový) cirkus lze nahlížet z mnoha úhlů. Setkáme se se studiemi věnovanými cirkusové sémiotice, estetice, pedagogice a také s vědeckými pracemi, ve kterých se badatelé vydávají cestou kupříkladu kognitivních věd. V této přednášce se vydáme spíše cestou teatrologie, abychom se společně pokusili vymezit vztah nového cirkusu a divadla. Součástí přednášky bude krátký úvod do historie vzniku a vývoje nového cirkus v Evropě i na severoamerickém kontinentu. Posluchačům bude představen jeden z možných metodologických přístupů k popisu a analýze novocirkusové inscenace. Zároveň budou seznámeni se základní (novo) cirkusovou terminologií. Cílem přednášky je uvést posluchače do kontextu současných cirkusových umění a poukázat na specifika nového cirkusu jako rychle se proměňující umělecké formy.

Mgr. VERONIKA ŠTEFANOVÁ, Ph.D. je absolventkou bakalářského studia Divadelní vědy a Bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a magisterského studia Divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v letošním roce dokončila doktorské studium. Tématem její disertační práce byl nový cirkus jako druh dramatického umění. Novým cirkusem se odborně zabývá od roku 2008, kdy začala spolupracovat s českou organizací CIRQUEON – Centrem pro nový cirkus v Praze a francouzským dokumentačním centrem Hors les murs v Paříži. V centru CIRQUEON založila a vede odbornou cirkusovou knihovnu a dokumentační centrum, které poskytuje platformu pro online magazín o novém cirkuse, jenž Veronika Štefanová zaštiťuje jako šéfredaktorka. Účastnila se řady mezinárodních konferencí a studijních stáží, například na Université Sorbonne Nouvelle v Paříži nebo École nationale de cirque v kanadském Montrealu. Od roku 2008 se také aktivně věnuje divadelní kritice a publicistice v tištěných médiích (Svět a divadlo, Divadelní noviny, A2, Taneční zóna). Od roku 2014 působí jako redaktorka v Českém rozhlase. V letošním roce se stala členkou redakce publicistiky Českého rozhlasu Vltava.

Veronika Štefanová: Nový cirkus jako dramatické umění. 2016-10-31 16:50:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy