Sitemap

Chillweek.com

 

Vernisáž výstavy Česká malba generace 90. let 20. století

  • , ,
Vernisáž výstavy Česká malba generace 90. let 20. století -
   The event has not been updated
Zveme vás na vernisáž výstavy Česká malba generace 90. let 20. století.

Můžete se těšit na výběr toho nejlepšího, co kdy vytvořily ikony moderního malířství v České republice. Své výtvory předvede 24 českých umělců, chybět nebudou díla Jiřího Černického, Jakuba Špaňhela, Milana Saláka či Petra Písaříka nebo také prostorově nejrozsáhlejší malířskou realizaci Tomáše Vaňka – Particip č. 18, která má rozměry 315 x 600 cm. Varianty pletených vzorů v mnoha různých podobách, pocházejících z cyklu Dorka, zase představí Vít Soukup.

Instalace výstavy bude provedena způsobem malíř po malíři a Adam Gallery vystaví převážně díla ze své sbírky. Je natolik rozsáhlá a kompletní, že může reprezentativním způsobem představit malbu, která vznikla zhruba v letech 1995−2005. Sběratelé, kteří se zaměřovali na umění 80. let 90. léta už nesbírali. A nová generace sběratelů, jak říká Richard Adam, se "ještě nenarodila". "Stál jsem tedy uprostřed pole, kde nikdo nikde nebyl kromě mě a pětadvaceti či kolika malířů."

Česká malba generace 90. let 20. století představuje výtvarný směr, který spojoval malířskou tvorbu skupiny autorů a který by bylo možno stručně charakterizovat jako lyrizující abstrakci.

Zároveň se jedná o v zásadě jediný výtvarný fenomén, který po určitou dobu sjednocoval alespoň zčásti malířský projev. Jinak totiž není malířská tvorba umělců generace 90. let svázána prakticky žádnými sjednocujícími pravidly na rozdíl od předchozí generace, u které postmoderní přístupy hrály klíčovou roli.

Výstava potrvá od 18.2. do 24.5.2015.

Vernisáž výstavy Česká malba generace 90. let 20. století. 2015-02-17 19:00:00 - .
Attending: 131 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

131 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy