Sitemap

Chillweek.com

Vernisáž | Mramor se jí studený

  • , ,
Vernisáž | Mramor se jí studený -
   The event has not been updated
MRAMOR SE JÍ STUDENÝ
Avantgarda a surrealismus ve frankofonní Belgii

Kdy: 11. 1. 2017 – 23. 2. 2017
Kde: Galerie Evropského domu SVK PK a Alliance française de Plzeň, náměstí Republiky 12, Plzeň

Doprovodný program:

10. ledna 2017 v 17:00 hod.
Vernisáž výstavy za přítomnosti belgické delegace
Galerie Evropského domu SVK PK, náměstí Republiky 12, Plzeň

31. ledna 2017 v 17:00 hod.
Kulatý stůl věnovaný problematice belgického surrealismu a evropských avantgard za účasti Petra KRÁLE (básníka, spisovatele a překladatele) a profesora Jana RUBEŠE
Galerie Evropského domu SVK PK, náměstí Republiky 12, Plzeň

23. února 2017 v 17:00 hod.
Přednáška Marca QUAGHEBEURA, ředitele Literárního archivu a Muzea literatury v Bruselu: „AVANT-GARDE ET SURREALISME EN BELGIQUE FRANCOPHONE”
Alliançe française de Plzeň, náměstí Republiky 12, Plzeň, přední trakt, 2. patro

25. ledna a 8. února 2017, vždy v 10:00 a 11:00 hod.
LITERÁRNÍ A VÝTVARNÝ WORKSHOP PRO ŠKOLY
Galerie Evropského domu SVK PK a v Románská knihovna SVK PK

Výstava ze sbírek Literárního archivu a Muzea literatury v Bruselu představuje avantgardu a surrealismus ve frankofonní Belgii. Mapuje cesty, které vedly od prvních tvůrců belgické avantgardy až k jejím současným – legitimním i nelegitimním – dědicům. Některé exponáty dokládají, že umělecká revoluce dvacátých let nepropukla jen v Paříži, ale také v Bruselu, což se v historii avantgardních hnutí dlouho opomíjelo.
Vystavené originální fotografie, časopisy, korespondence, rukopisy a jednotlivé publikace dokumentují zejména činnost belgických surrealistů a jejich následovníků v širším kontextu spolupráce a konfliktu s jinými avantgardními skupinami.
Část výstavy představuje také unikátní dokumenty shromážděné bruselským Literárním archivem, který se věnuje československému exilu v době normalizace. Soubor archivních dokumentů je v Literárním archivu shromažďován od roku 1985 a jeho součástí jsou exilové pozůstalosti po řadě významných osobností, jakými byly např. Ivan Diviš, Lubomír Sochor, Bohuslav Brouk nebo Petr Král.

Avantgarda a surrealismus ve frankofonní Belgii.
Avant-garde et Surréalisme en Belgique francophone.

Výstava ze sbírek Literárního archivu a Muzea literatury v Bruselu.
Une exposition des Archives & Musée de la Littérature de Bruxelles.

10. ledna 2017 v 17.00 hod.
le 10 janvier 2017 à 17h00

GALERIE EVROPSKÉHO DOMU SVK PK
A ALLIANCE FRANÇAISE DE PLZEŇ.
GALERIE DE LA MAISON EUROPÉENNE
ET ALLIANCE FRANÇAISE DE PILSEN.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Alliance Française de Plzeň
Archives & Musée de la Littérature

Vernisáž | Mramor se jí studený. 2017-01-10 18:00:00 - .
Attending: 7 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy