Sitemap

Chillweek.com

Vernisáž Kniha v české nakladatelské reklamě

  • , ,
Vernisáž Kniha v české nakladatelské reklamě -
   The event has not been updated
Slavnostní zahájení výstavy s komentovanou prohlídkou a vystoupením kapely Starej pán.

Výstava ze sbírky kulturního historika Aleše Zacha dokumentuje vývoj a proměny české nakladatelské reklamy od poloviny devatenáctého století do 40. let století dvacátého. Výběrem letáků, prospektů, seznamů knih a dalších propagačních materiálů se pokusí ukázat, jaké postavení zaujímala kniha v časech, kdy potištěný papír byl dominantním médiem.

Vernisáž Kniha v české nakladatelské reklamě. 2015-01-07 18:30:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy