Sitemap

Chillweek.com

V oku smyčky / In the Eye of the Rope (eng subs)

  • Ke Sklárně 15, Prague, Czech republic
V oku smyčky / In the Eye of the Rope (eng subs) - Prague
   The event has not been updated
// FOR ENGLISH SCROLL DOWN //

Asijský fast-food, kde obsluhuje neasijská žena středního věku. Je uzavřená. Proč tu pracuje? Nevíme. Umakart, tapety, mastnota, umělé květiny, asijský kalendář, fotky jídel nad barem. Místo zbloudilých osudů, samoty. Lidé, kteří se rozhodli zemřít, ale dneska se půjdou ještě najíst. Místnost je těsná, při jídle se zákazníci občas srazí lokty při krájení sousta. Rozhovor od vedlejšího stolu vyslechnete, i když nechcete. A tak číšnice poslouchá.

Jak se váže oprátka? Jak vyřešit svou pozůstalost? Zablokovat bankovní účet, vypovědět smlouvu telefonnímu operátorovi, zrušit profil na sociálních sítích. Někdo odchází připraven, někdo chce jenom odejít. Jak často musel stát nad propastí a koukat se dolů, než skočil? Anebo tam stál jenom jednou? A jak to možná vypadá v okamžicích krátce po vykonané sebevraždě?

Autorská inscenace se částečně opírá o text Jeana Améryho Vztáhnout na sebe ruku.

//

An Asian fast food restaurant, served by a non-Asian middle-aged woman. She is withdrawn. Why does she work here? We don’t know. Formica, wallpaper, grease and fat, artificial flowers, Asian calendar, gallery of meal images over the bar. A place of lives gone astray and of loneliness. People who have decided to die yet they will have their meal still today. The room is closely packed and the guests’ elbows clash every so often when they cut their food. You’ll overhear the discussion from a neighboring table whether you will it or not. And so, the waitress listens. How to tie a hangman’s noose? How to settle one’s estate? Block one’s bank account, terminate one’s agreement with the telephone operator, and cancel one’s social networks profile. Someone leaves this world well prepared and someone just wishes to depart. How often did he have to stand over an abyss and look downwards before he jumped? Or did he stand there just once? And what it may be like in the moments shortly after a suicide was done?

The author staging is partially based on the Jean Améry text On Suicide.

------

Scénář / Script: Halka Třešňáková a kol.
Režie / Director: Halka Třešňáková
Scéna a kostýmy / Scene and Costumes: Jana Preková
Hudba / Music: Roman Zach
Dramaturgie / Dramaturgy: Nina Jacques a Matěj Samec
Produkce / Production: Magda Juránková

Hrají / Cast: Ivana Chýlková, Philipp Schenker, Kateřina Dvořáková, Kryštof Krhovják

Vstupné / Tickets:
200 CZK
120 CZK student

Rezervace vstupenek na / resertvation at rezervace.divadlo@meetfactory.cz.

With English subtitles

V oku smyčky / In the Eye of the Rope (eng subs). 2017-05-01 21:00:00 - MeetFactory.
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy