Sitemap

Chillweek.com

UMĚLECKÁ REZIDENCE: JULIEN MOREL

  • , ,
UMĚLECKÁ REZIDENCE: JULIEN MOREL -
   The event has not been updated
Francouzský umělec Julien Morel bude týden tvořit v prostoru Vítkovické slévarny, spol. s r.o.
Výstup jeho projektu si můžete prohlédnout 24.6. 2014 v 19. 00 hod. v INDUSTRIAL Gallery.


JULIEN MOREL: MYTHE 2.

Julien Morel využívá reprodukce, ať už jsou to architektonické plány, technické knihy, mapy či návody k použití. Jedná se o signifikantní záznamy, které jsou poznamenány určitou historií. Autora oslovuje setkání reálného archivu a jeho vlastní setkání s těmito objekty. Právě kresebným zásahem do pevně stanovených plánů z minulosti, nanáší novou vrstvu a tvoří tak obraz, novou paměť. Autora zajímá mísení, bod střetu těchto dvou přístupů a rušení hranic, nabízí se mu tak nový objekt, nová paměť – mýtus, legenda. Statut výsledného díla nese obraz právě tři časové linie - minulost, současnost a budoucnost. Zpochybňuje tedy původní signifikantní záznam z historie. Do harmonie staví dva naprosto odlišné přístupy. Jemnost architektonické kresby, která je realizována pomocí techniky a uvolněnou kresbu tuší, která působí velmi lehce a nahodile. Intelektuální proces dává vznik estetickému dílu, které právě obsahuje paměť z pamětí. Nejedná se tedy o pouhé klasické ztvárnění objektu, ale o pozůstatek archivního dokumentu, jakousi relikvii.

Cíl rezidenčního pobytu:

1. Podpora tvůrčí energie rezidenta a inspirovat ho ojedinělým prostředím k nalezení nového způsobu vyjádření ve své tvorbě.
2. Stimulace místní umělecké scény k vytvoření mezinárodního dialogu, konfrontace umění s lokálními umělci, studenty nejen uměleckých škol a širokou veřejností.
3. Posílení prostředí pro rozvoj a inovaci mezinárodních uměleckých projektů s mezinárodními a místními účastníky.
4. Impuls k novým projektům a navazování profesionálních uměleckých vztahů i po skončení rezidence.
5. Propagace dobrého povědomí o české kultuře v zahraničí.
6. Prezentace nových děl pro širokou a odbornou veřejnost.
7. Impuls k usnadnění spolupráce s organizacemi vysílající rezidenty a vzájemná internacionalizace českých umělců.

Kde se bude rezidence konat?

AREÁL SLÉVÁREN
Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o., je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2004 také odlitků ze slitin mědi. Společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu válců od roku 1910. V současné době se řadí k předním evropským výrobcům válců pro teplé válcovny plechů. Společnost využívá moderní licenční technologii odstředivého odlévání.

UMĚLECKÁ REZIDENCE: JULIEN MOREL. 2014-06-24 20:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy