Sitemap

Chillweek.com

Trenažér konference

  • , ,
Trenažér konference -
   The event has not been updated
Blok: New New Webdesign: Designing Affect

Evoluce webového designu
Kateřina Zemanová

Příspěvek je pohledem na evoluci webového designu. Zvláštní pozornost bude věnována rekonstrukci situace kolem tvorby prvních internetových stránek v 90. letech, kdy se objevily první tendence, zrodil se nový obor, spekulovalo se, co je správně, a vznikaly velké ambice, v porovnání se současností, kdy se do popředí dostává minimalismus, elegance a jednoduchost. Příspěvek se zaměřuje na změny, kterými konkrétní webové prezentace prošly, tyto změny generalizuje a na základě tohoto zobecnění popisuje určitý vývoj designu webů.


Webové prezentace studií nových médií
Gabriela Mičková

V příspěvku se budu věnovat analýze dvou webových prezentací, které prezentují studia nových médií. První bude studijní obor Nová média na Karlově univerzitě v Praze a druhý nová média na Helsinské univerzitě. Jako podklad pro analýzu využiji knihy, které se webovými prezentacemi zabývají – Steve Krug „Nenuťte uživatele přemýšlet“ a Jan Řezáč „Web ostrý jako břitva“. Dále se budu inspirovat trendy web designu z webové stránky Hongkiat. Cílem bude v příspěvku tyto weby porovnat a určit, jestli studia nových médií využívají na svých webech nějaké společné prvky.


Co je mediální výchova
Michaela Sedláková

Ve svém konferenčním příspěvku se budu zabývat konceptem mediální výchovy. Představím definici pojmu „mediální výchova“, dosavadní stav výzkumu v této oblasti, vhodné metodiky, dále typologii rodičovské mediální výchovy a výchovných strategií.


Rozšířená realita a její využití ve vzdělávání
Ondřej Stejskal

Cílem prezentace je ukázat, jak se v současné době využívá rozšířená realita ve vzdělání, jaké jsou její možnosti a v jaké pozici tato technologie v oboru vzdělávání stojí. Zaměřím se také na výhody a nevýhody využívání rozšířené reality ve výuce. Objasním důvody jejího zatím slabého využívání a nabídnu možnosti, jak tento fakt změnit.

Trenažér konference. 2016-04-07 16:50:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy