Sitemap

Chillweek.com

TRANZMUTACE + FRACTURED / Andrea Miltnerová & Jan Komárek

  • , ,
TRANZMUTACE + FRACTURED / Andrea Miltnerová & Jan Komárek -
   The event has not been updated
Hrajeme dnes, 18.10. od 18h. Vstupenky v tuto chvíli nekoupíte přes předprodej, ale jsou k dispozici v divadle před představením. Divadlo otevírá v 17.00. Tato uvedení podpořila MČ Praha 7 - všem jejím obyvatelům proto nabízíme 1+1 vstupenku zdarma.

TRANZMUTACE (brutalita skutečnosti...) je dalším, marným, ale o to intenzivnějším pokusem Andrey Miltnerové vzlétnout…

Představme si, že komunikace nejsou slova. Představme si, že komunikace je tělo. Představme si, že tělo nepromlouvá v osobních gestech, nýbrž energií samotného pohybu. A právě na čistou silovost těla a narůstající intenzitu intuitivního pohybu se Andrea Miltnerová a Jan Komárek v nové inscenaci zaměřují. V křehkém příběhu nás přivádějí na hranici toho, co by mohlo být jak zničující, tak povznášející: Tranzmutace jako cesta hraničním prostorem mezi sebedestrukcí a nanebevstoupením.

"Vzlétnout jako nezadržitelné přání. Metafora veškerých tužeb vnitřních i vnějších světů. Pokusy, které končí pády. Nárazy proměňující jádro i hmotu do draze hodnocené zkušenosti. Taková je Tranzmutace." (Zuzana Smugalová pro OperaPLus)

Režie, světelný a zvukový design: Jan Komárek
Tanec: Andrea Miltnerová

---

FRACTURED (Tělo, které hledá formu...) Svým expresivním, výtvarně minimalistickým a technicky precizním představením nás Andrea Miltnerová přenese do tajemného, místy až „kafkovského“ světa, ve kterém se za zvuku roztříštěného Bachova koncertu, prolíná zvířecí instinkt s osobitě čistou estetikou. Je to vynalézavá cesta do světa pod kůží, do světa svalů a šlach, cesta jinam... Bez dechu vnímáme sílu obrazu, ve kterém čas plyne jiným tempem...

Námět a choreografie: Andrea Miltnerová
Světelný a zvukový design: Jan Komárek
Interpretace: Andrea Miltnerová

Podpořili / poděkování: Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Ministerstvo kultury České republiky, Studio ALTA, Nadace Život umělce a Městská část Praha 7

---------------------ENGLISH VERSION----------------------

TRANZMUTATION (Brutality of fact...)
Tranzmutation is another vain, yet all the more intense attempt by dancer Andrea Miltnerová to fly…

Imagine that communication is not a thing of words, but of the body. And that the body does not speak in personal gestures, but through the energy of movement itself. It is precisely on this primal power of the body and the mounting energy of intuitively driven movement that Andrea Miltnerová and Jan Komárek have focussed. This movement composition is another step forward in the long-term dance research of this artistic duo. They search in Tranzmutation for new ways to shed what is normally considered dance movement. Their fragile tale is an invitation to the borderline between destructive potential and exhilaration: Tranzmutation is a tour of the borderlands between self-destruction and transcendence.

Director, lighting and sound designer: Jan Komárek
Dance: Andrea Miltnerová

Tranzmutation got finacial support from Czech Ministry of Culture and Motus, producers of the Alfred ve dvoře Theatre.

--

FRACTURED (The body in search of form...)
With her expressive, creatively minimalistic and technically precise composition, Andrea Miltnerová takes us to a mysterious, at times 'kafkaesque' world. To the fragmented sounds of a Bach concerto, animal instinct merges with a distinctive, pure esthetic. A voyage to a world beneath the skin, a world of muscles and sinews, a journey elsewhere... Fascinated, we sense the intensity of the image, in which time acquires a different dimension...

Concept and Choreography: Andrea Miltnerová
Lighting and Sound design: Jan Komárek
Performed by: Andrea Miltnerová

Special thanks / Support: Motus, producers of the Alfred ve dvoře Theatre, Czech Ministry of Culture, Studio ALTA, Život umělce Foundation and Prague 7 City District.

TRANZMUTACE + FRACTURED / Andrea Miltnerová & Jan Komárek. 2015-10-16 21:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy