Sitemap

Chillweek.com

 

TOT ART

  • , ,
TOT ART -
   The event has not been updated
An evening with the TOTART group (N. Abalakova/ A. Zhigalov). TOTART is a total art in a total situation. This term has been created by the artists themselves back in 1983. Before that the name of the art group was Total Artistic Action.

TOTART is the realization of its members project “Study on the essence of art as applied to life and art” and applies criticism of art with artistic means.


TOTART: Nataľja Abalakova & Anatolij Žigalov
pracují na svém projektu "Zkoumání podstaty umění ve vztahu k umění a životu" (TOTART) od konce 70. let.
Hlavním cílem projektu je pochopit umění, kritizovat ho prostřednictvím umění samotného a zkoumat hranice oddělující život a umění a možnosti a meze jejich přesahu.
Proto je chápání politiky coby zaměření a sebeurčení (umělce) ve společnosti v okruhu zájmů TOTARTu.
Tento postoj je vždy revoluční a zaměřený proti stagnaci a reakcionářské povaze lidského vědomí a represivnímu charakteru jakékoli moci.
Politické názory umělce však v žádném případě nejsou formovány jeho/jejími závazky vůči politické straně, ale především jeho/její tvůrčí prací a každou tvůrčí reakcí na výzvy dnešní doby.
V tomto souhlasíme s výrokem Jeana-Luca Godarda: "Netvořit politické umění, ale tvořit umění politicky", a transformovat feministický slogan: "Umění je politika."

http://www.tranzitdisplay.cz/cs/node/865

TOT ART. 2013-10-02 20:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy