Sitemap

Chillweek.com

Špačci z Hjertøya zpívají Kurta Schwitterse (výstava do 30.11.)

  • , ,
Špačci z Hjertøya zpívají Kurta Schwitterse (výstava do 30.11.) -
   The event has not been updated
Na vernisáži 14.10. v 18 hodin zazní dadaistický text Kurta Schwitterse "Ursonate" v podání básníků Jaromíra Typlta a Pavla Novotného.

Výstava Nadace Walthera von Goetheho se koná do 30. listopadu.

Špačkové z ostrova Hjertøya zpívají Kurta Schwitterse je název výstavy Wolfganga Müllera, na které se ornitologie střetává s dadaismem a na které Goethe-Institut poprvé spolupracuje s Nadací Walthera von Goetheho (Walther von Goethe Foundation), sídlící v Reykjavíku a Berlíně.

Zásadní inspiraci pro svou Prasonátu (Ursonate), patrně nejslavnější dadaistickou zvukovou báseň vůbec, získal dadaistický umělec Kurt Schwitters údajně ze zvukové poesie svého kolegy Raoula Hausmanna při jednom pobytu v Praze v září roku 1921.

O více než 70 let později vycestoval berlínský konceptuální umělec, milovník ptáků a obdivovatel Kurta Schwitterse Wolfgang Müller na norský ostrov Hjertøya. Vlastně chtěl fotografovat chatu, ve které Schwitters od roku 1932 trávíval léto. Během dokumentování pozůstatků Schwittersových uměleckých objektů v jeho kamenném domečku však Müller objevil jednu velkou kuriozitu. Zjistil, že špačkové na ostrově Hjertøya si jen tak jednoduše neštěbetají. Ve zpěvu ptáků rozpoznal umělec mnohem spíše imitaci Schwittersovy Prasonáty. Nahrávky tohoto špaččího zpěvu společně s fotografiemi Schwittersova objektu Merzbau na ostrově Hjertøya představil Müller v roce 2000 na výstavě v berlínské galerii Katze 5.

Absurdní zvrat přinesl dopis z nakladatelství Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs GmbH, které spravuje pozůstalost dadaistického umělce Schwitterse. Tento dopis reagoval na berlínskou výstavu. Nakladatelství totiž spatřovalo v ptačích hlasech, které Müller nahrál, porušování autorských práv. Müllerovo poukázání na to, že bylo obtížné přesvědčit dotyčné špačky, aby s recitací autorsky chráněného zvukového materiálu přestali, vedlo nakonec k pozoruhodnému rozsudku Institutu Maxe Plancka pro duševní vlastnictví: Vzhledem k tomu, že dotyčné nahrávky jsou nahrávkami přírodních zvuků, nejedná se zde v žádném případě o porušení autorských práv. Z právního hlediska tedy výstavě ani dalšímu volnému recitování Prasonáty následujícími generacemi špačků na ostrově Hjertøya už nic nebrání.

Wolfgang Müller (narozený 24. října 1957 ve Wolfsburgu) je německý výtvarník, hudebník a spisovatel. Dnes žije střídavě v Berlíně a Reykjavíku. V roce 1980 založil společně s Nikolausem Utermöhlenem západoberlínskou uměleckou a hudební skupinu Die Tödliche Doris (Smrtelná Doris), ke které přechodně příslušeli také Chris Dreier, Dagmar Dimitroff, Käthe Kruse nebo Tabea Blumenschein. V roce 1982 vydal v nakladatelství Merve knihu s názvem Geniale Dilletanten (Geniální diletanti) jako ohlas akce Festival Genialer Dilletanten (Festival geniálních diletantů). Kniha obsahuje příspěvky od autorů, jako jsou Gudrun Gut, Matthias Roeingh (později známý jako Dr. Motte), Tabea Blumenschein, Blixa Bargeld a Frieder Butzmann. Tato kniha se stala manifestem mladé výtvarné a hudební scény v Západním Berlíně. Od roku 1990 se Wolfgang Müller zabývá Islandem a jeho kulturou. V roce 1998 založil po uzavření oficiálního Goethe-Institutu v Reykjavíku první „soukromý Goethe-Institut“ na světě v Living Art Museu v Reykjavíku. Tento svůj umělecký projekt musel však v roce 2002 na základě námitky z právního oddělení Goethe-Institutu v Mnichově přejmenovat. Přejmenováním vznikla Nadace Walthera von Goetheho – Walther von Goethe Foundation.

Více informací: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20816486

Nejen tuto naši akci, ale i mnoho dalších evropských kulturních akcí najdete v aplikaci #EUNIC app! Řekněte si o kulturu! Download Android: http://goo.gl/g5DP3T / iOS http://goo.gl/F9VTGo

***
Wolfgang Müller: Ausstellung Die Stare von Hjertøya singen Kurt Schwitters

Ausstellung der Walther von Goethe Foundation
„Die Stare von Hjertøya singen Kurt Schwitters“ ist der Titel der Ausstellung von Wolfgang Müller, in der Vogelkunde auf Dada trifft und das Goethe-Institut erstmals mit der Walther von Goethe Foundation mit Sitz in Reykjavík und Berlin kooperiert.

Bei der Vernissage am 14.10. um 18 Uhr erklingt der dadaistische Text von Kurt Schwitters „Ursonate“, vorgetragen von den Dichtern Jaromír Typlt und Pavel Novotný.

Es war ein Aufenthalt in Prag im September 1921, bei dem der Dada-Künstler Kurt Schwitters von der Lautpoesie seines Kollegen Raoul Hausmann die ausschlaggebende Inspiration für seine „Ursonate“, dem wohl berühmtesten dadaistischen Lautgedicht, erhielt.

Über 70 Jahre später reist der Berliner Konzept-Künstler, Vogel-Liebhaber und Schwitters-Enthusiast Wolfgang Müller auf die norwegische Insel Hjertøya. Eigentlich will er die Hütte fotografieren, in der Schwitters seit 1932 seine Sommer verbrachte. Während der Dokumentation der Überreste von Schwitters Kunstobjekten innerhalb des Häuschens macht Müller allerdings eine überaus kuriose Entdeckung: Die Stare von Hjertøya zwitschern nicht einfach nur fröhlich vor sich hin. Vielmehr erkennt der Künstler im Gesang der Vögel eine Imitation von Schwitters‘ Ursonate. Die Aufnahmen dieser Starengesänge stellt Müller im Jahr 2000 zusammen mit den Fotografien von Schwitters‘ Hjertøya-Merzbau in der Berliner Galerie „Katze 5“ aus.

Weitere Informationen: https://www.goethe.de/ins/cz/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20816486

Špačci z Hjertøya zpívají Kurta Schwitterse (výstava do 30.11.). 2016-10-14 19:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy