Sitemap

Chillweek.com

Současné izraelské divadlo /Contemporary Israeli Theatre

  • , ,
Současné izraelské divadlo /Contemporary Israeli Theatre -
   The event has not been updated
PRVNÍ ZAHRANIČNÍ HOST NA KDS V jarním semestru 2016!

Katedra divadelních studií si dovoluje Vás pozvat na přednášku v rámci cyklu Horizonty teatrologie Contemporary Israeli Theatre / Současné izraelské divadlo prof. Nurit Yari, která se bude konat v pondělí 11. dubna v 16.00 na učebně G:01.

V historii židovské kultury fungovalo divadlo, jako umění i jako instituce, v napětí mezi zákazem a fascinací. Rychlý pohled do historie odkryje absenci židovské divadelní tradice. (Pokud existovaly nějaké skutečně provozované divadelní počiny, byly to krátké satirické skeče hrané studenty rabínský škol na židovský „den bláznů“, v rámci tzv. „Purim Spiel“.) Musíme počkat až na druhou polovinu 19. století, kdy v Rumunsku Abraham Goldfaden zakládá Židovské divadlo, abychom mohli sledovat zrození moderního židovského divadla (a literatury) ke konci století. Navzdory tomu je izraelské divadlo roku 2016 živoucím organismem ve všech směrech: národní divadlo, čtyři divadla městská a mnoho dalších souborů a skupin provádějí různorodý repertoár klasický i moderní, původní i překladové hry.
Přednáška bude rozdělena do tří navazujících okruhů:
1. Stručná historie židovského divadla.
2. Podoba izraelského divadla po roce 1947.
3. Divadlo Hanocha Levina, nejvýznamnějšího současného izraelského dramatika.

Přednáška bude přednesena v angličtině.

Prof. Nurit Yari (Tel-Aviv University)
Absolvovala klasická studia na Tel-Aviv University a pokračovala doktorským studiem divadla na Univerzitě Paris VIII. Od roku 1978 pak působí na různých izraelských univerzitách, počínaje rokem 1988 soustavně na divadelní vědě univerzity v Tel-Avivu. Jako badatelka se zaměřuje na evropské divadlo (např. knihou Contemporary French Theatre 1960 – 1992, Paříž 1995) nebo moderní izraelské divadlo (krom dílčích studií publikovala monografii Le Théâtre de Hanokh Levin: Ensemble à l'ombre des canons, Paříž 2008), krom toho publikovala řadu studií k divadlu antickému, zejména komedii (např. studie “Greek Tragedy in Theory and Praxis: Aristotle’s Theory of Tragedy in the Perspective of Aristophanes’ Theatre Practice”, 1989).

Současné izraelské divadlo /Contemporary Israeli Theatre. 2016-04-11 17:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy