Sitemap

Chillweek.com

 

Škola, kde jsem člověkem

  • , ,
Škola, kde jsem člověkem -
   The event has not been updated
Jak bude vypadat škola ve 21. století?
S čím se ve škole potýkají žáci a s čím učitelé?
Jak na vývoj ve škole reagují pedagogické fakulty?
Škola otevřená všem - nedosažný ideál nebo blížící se realita?
Umíme pracovat s příklady dobré praxe?

To jsou otázky, na jejichž odpovědi se bude soustředit mezinárodní konference Škola, kde jsem člověkem. Více informací a přihlašování na konferenci prostřednictvím webu skolaclovek.ped.muni.cz.

Škola, kde jsem člověkem. 2015-11-10 10:00:00 - .
Attending: 143 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

143 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy