Sitemap

Chillweek.com

Setkání akademické obce FIT VUT v Brně

  • , ,
Setkání akademické obce FIT VUT v Brně -
   The event has not been updated
Mezi námi, studenty, se každý rok najdou otázky, které nás trápí z hlediska studia. Proto jsme se rozhodli uspořádat diskuzi s vedením školy.

Na setkání jsou vyhrazeny 2 až 3 hodiny 13. prosince, od 14:00 hodin, v místnosti D0207 na fakultě. Ze setkání bude pořízen záznam a bude také dělán zápis. Pozvána je celá akademická obec fakulty.
Ze začátku bude vedení fakulty odpovídat na otázky připravené studenty a seřazené podle priorit studentů (viz dále), poté bude prostor i pro otázky z publika (ale doporučeno je otázku formluvat předem, abyste dostali co možná nejlepší odpověď).

V prvním kroku jsme uspořádali mezi studenty sběr otázek a nástin možných řešení:

Otázky studentů:
https://drive.google.com/file/d/17YowU-oPY5hBYbOYeXo9RjdbR_l3e-Qj/view?usp=sharing

Některé otázky se opakují každý rok, proto jsme uspořádali setkání SU FIT se studenty FITu a probrali jsme většinu otázek. Pozvání přijal i J. Dytrych, který nám vnášel pohled akademika na danou věc:

Otázky a odpovědi SU FIT, studentů a J. Dytrycha:
https://docs.google.com/document/d/1O3OM9Dtyibe5OQ2j1JNNzr62XneBSAW6ohkTCxTE4YU/edit?usp=sharing
Tento dokument jsme probrali na kolegiu děkana, který tam bohužel nebyl, a proto jsme si s děkanem domluvili schůzku a probrali, spolu s tajemníkem a J. Dytrychem, všechny body, ke kterým jsme získali stanovisko:

Zápis otázek a odpovědí od vedení školy: https://docs.google.com/document/d/1PWno7Tr2WoFzVDRig1TYe1wO251NeWbAsPd-AAzqFuE/edit

Posledním krokem je setkání akademické obce FIT. Zde může každý student položit dotaz na vedení osobně, pokud mu už nebyl jeho dotaz zodpovězen už dříve, popřípadě nebyla jeho odpověď uspokojující a ví, že si to zaslouží další probrání. Takové dotazy s krátkým rozvinutím problému, prosím, směřujte do dokumentu:
https://docs.google.com/document/d/1tS-YIP3nlfYE-_zGhbX5HUG_9cNIjycBOog1EjhwKl0/edit?usp=sharing

Setkání akademické obce FIT VUT v Brně. 2017-12-13 15:00:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy