Sitemap

Chillweek.com

September Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp in Sector

  • , ,
September Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp in Sector -
   The event has not been updated
::: For English scroll down :::

✪ Zářijový Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp s Vitorem Mendesem (Kapverdy/Portugalsko) a Ivonou (SR) v Praze ✪

☆ 8 INTENZIVNÍCH LEKCÍ ☆ KAŽDÝ MĚSÍC NOVÉ PRVKY ☆ VŽDY NOVÁ CHOREOGRAFIE ☆ NOVÝ PŘÍBĚH

Náš první dvoudenní bootcamp v novém semestru v Praze proběhne koncem září. Seznámíme vás s Ghetto Zouk Dance a intenzivně zapracujeme na vašich tanečních dovednostech.

GHETTO ZOUK DANCE je párový tanec charakteristický svou dynamičností, energii, zábavou a precizností. Bavit bude zaručeně všechny milovníky párových tanců, ale také fanoušky R'n’B, hip hopu a současné populární hudby. Ghetto Zouk Dance je inspirovaný hudbou Ghetto Zouk a je to jeden z mála tanečních stylů, který se sformoval právě v Praze!

Úroveň:
Boot camp je vhodný pro tanečníky s minimálně základními tanečními znalostmi (jakéhokoliv tanečního stylu), ať už k nám dorazíte úplně poprvé nebo s námi již tancujete.

Lekcí se můžete zúčastnit individuálně, účast v páru není podmínkou.

Program: 8 x 60 min
★ SOBOTA 30.9.
13:00 – 15:00h / 15:00 - 15:30h - přestávka / 15:30 - 17:30h
- sobotní čtyřhodinovka bude zaměřená na pochopení a procvičení si základních technik a kroků, po kterých budou následovat i složitější figury, jejich kombinování a práce s hudbou a rytmikou.
- na konci sobotního tréninku si tak odnesete nové znalosti, které můžete hned uplatnit na párty!

★ NEDĚLE 1.10.
13:00 – 15:00h / 15:00 - 15:30h - přestávka / 15:30 - 17:30h
- v neděli naučené techniky a prvky spojíme do delší taneční sestavy, která bude mít svůj příběh

- každý měsíc na vás čeká nová choreografie i příběh
- na konci bootcampu si ji společně zatančíme a natočíme, aby jsme viděli, jak jsme se za víkend posunuli
- o co víc v sobotu mákneme, o to líp se nám bude v neděli pracovat, proto je pro nedělní trénink ten sobotní podmínkou. Bude to výzva a zábava zároveň! Pojďte do toho s námi!

KDE:
Sector, Tusarova 791/31, Praha 7 Holešovice

Spojení:
Metro linka C - Vltavská
Tram 1, 14, 25 - Tusarova
Tram 1, 12, 14, 25 - Dělnická

UBYTOVÁNÍ:
- pro mimopražské doporučujeme ubytování v blízkosti studia:
Sir Toby’s Hostel, Dělnická 24, Praha 7
www.sirtobys.com

REGISTRACE A CENA:
► 1 osoba
- 990 Kč při platbě do 31.8.
- 1 150 Kč při platbě do 24.9.
- 1 350 Kč při platbě do 29.9.
- 1 500 Kč při platbě na místě

► Pár 1 + 1 s 50% slevou
- 1 485 Kč při platbě do 31.8.
- 1 725 Kč při platbě do 24.9.
- 2 025 Kč při platbě do 29.9.
- 2 250 Kč při platbě na místě

► Permanentka na 3 bootcampy za zvýhodněnou cenu
- 3 000 Kč při platbě do 29.9. / 1 os
- 4 600 Kč při platbě do 29.9. / pár

+ 10% SLEVA na soukromé lekce a osobní trénink
+ nový Kizomba a Ghetto Zouk mix přímo do emailu

► Registrace - www.eventbrite.com/e/september-ghetto-zouk-dance-vs-kizomba-boot-camp-in-sector-prague-tickets-36251410946
► Platba
- převodem na bankovní účet (číslo bank.účtu pošleme na váš email ihned po registraci)
- v hotovosti na pravidelné lekci v Sectoru či na soukromé lekci
- online platba platební kartou či PayPal
Za workshop se peníze nevrací, pouze v případě jeho zrušení.

KONTAKT:
Email: info@kizombaprague.cz
Web: www.kizombaprague.cz
www.tanecfitness.cz

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

✪ September Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp with Vitor Mendes (Cape Verde/Portugal) & Ivona (SK) in Prague ✪

☆ 8 INTENSIVE CLASSES ☆ EACH MONTH DIFFERENT DANCE ELEMENTS ☆ ALWAYS NEW CHOREOGRAPHY ☆ NEW STORY

Our first 2 days boot camp in a new semester takes place in the end of September at Prague and is designed to provide you with the most current knowledge, skills, and tools needed to learn & improve your dance skills.

GHETTO ZOUK Dance is a couple dance characterized by high dynamics, energy, fun, and precision. Fun guaranteed to all who love couple dances, but also fans of R'n'B, hip hop or today's popular music. Ghetto Zouk Dance is inspired by Ghetto Zouk music, and it is one of the few dance styles created here in Prague!

Level:
This boot camp is suitable for dancers with at least the basic dance skills (any dance style). It is open to all and encourages everyone to have a go. Whether you're new to the classes on offer or are an experienced dancer, you'll find an option to suit you.

You can join the class individually, participation in a couple is not required.

Program: 8 x 60 min
★ SATURDAY 30.9.
13:00 – 15:00h / 15:00 - 15:30h - break / 15:30 - 17:30h
- on Saturday we will focus on understanding and practice the basic techniques and steps followed with more complex figures, their combinations, and work with music and rhythm.
- new knowledge and skills gained on Saturday are very useful for parties!

★ SUNDAY 1.10.
13:00 – 15:00h / 15:00 - 15:30h - break / 15:30 - 17:30h
- on Sunday we will combine all learned techniques and dance elements into a longer dance set that will have its own story

- each month you can look forward to a new choreography and new story
- at the end of the boot camp, we will make a video of a new choreography to see what we have learned during the whole weekend
- harder we work on Saturday, better we will dance on Sunday. That's why it is necessary to participate on Saturday. It will be challenging and fun at the same time! Give it a try with us!

VENUE:
Sector, Tusarova 791/31, Praha 7 - Holešovice

Connection:
Metro line C - Vltavská
Tram 1, 14, 25 - Tusarova
Tram 1, 12, 14, 25 - Dělnická

ACCOMMODATION:
- we recommend this hostel nearby the studio:
Sir Toby’s Hostel, Dělnická 24, Praha 7
www.sirtobys.com

REGISTRATION AND PRICE:
► 1 person
- 990 CZK with payment until 31.8.
- 1 150 CZK with payment until 24.9.
- 1 350 CZK with payment until 29.9.
- 1 500 CZK with payment at the door

► Couple 1 + 1 with 50% discount
- 1 485 CZK with payment until 31.8.
- 1 725 CZK with payment until 24.9.
- 2 025 CZK with payment until 29.9.
- 2 250 CZK with payment at the door

► Permanent Pass for 3 boot camps at advantages price
- 3 000 CZK with payment until 29.9. / 1 per
- 4 600 CZK with payment until 29.9. / couple

+ 10% discount on our private classes and personal training
+ new Kizomba & Ghetto Zouk mix into your email

► Registration - www.eventbrite.com/e/september-ghetto-zouk-dance-vs-kizomba-boot-camp-in-sector-prague-tickets-36251410946
► Payment
- via bank transfer (we will send you bank account nr on your email after registration)
- in cash at our regular classes or private classes
- online payment with your payment card or PayPal

There are no refunds for any of our Intensive workshops for any reason at any time unless we cancel a workshop

CONTACT:
Email: info@kizombaprague.cz
Web: www.kizombaprague.com
www.tanecfitness.cz

September Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp in Sector. 2017-09-30 14:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy