Sitemap

Chillweek.com

 

R. Krajíc: Voda jako komunální problém středověkých aglomerací

  • , ,
R. Krajíc: Voda jako komunální problém středověkých aglomerací -
   The event has not been updated
Hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem, Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovolují pozvat na veřejnou přednášku doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. s názvem Voda jako komunální problém středověkých městských aglomerací. Habilitační přednáška, jež proběhne v rámci v řízení ke jmenování profesorem se uskuteční ve středu dne 16. listopadu 2016 ve 13.00 hod. v posluchárně B2.23 Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1.

R. Krajíc: Voda jako komunální problém středověkých aglomerací. 2016-11-16 14:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy