Sitemap

Chillweek.com

Přednáška Vision, Law, and Society: The Rule of Law, Challenges

  • , ,
Přednáška Vision, Law, and Society: The Rule of Law, Challenges -
   The event has not been updated
Právnická fakulta Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na přednášku „Vision, Law, and Society: The Rule of Law, Challenges and Trajectories for Jews and Arabs in Israel“,
která se uskuteční 7. 11. 2016 od 11.10 - 12.40 hodin v budově Právnické fakulty MU, místnost 136, Veveří 70, Brno.
Přednášející: Prof. Gad Barzilai, děkan Právnické fakulty University of Haifa, Izrael
Přednáška se uskuteční při příležitosti Izraelských dnů na MU (7.-9. 11. 2016) - cyklu přednášek a dalších akcí, na které jsou srdečně zváni všichni vyučující a studenti.
Přednáška proběhne v anglickém jazyce, nebude tlumočena do ČJ.

Přednáška Vision, Law, and Society: The Rule of Law, Challenges. 2016-11-07 12:10:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy