Sitemap

Chillweek.com

 

Přednáška ve Zlíně |Renesance ve světské a církevní architektuře

  • , ,
Přednáška ve Zlíně |Renesance ve světské a církevní architektuře -
   The event has not been updated
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži (www.npu.cz/uop-kromeriz) ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně (www.kfbz.cz) zve na minicyklus přednášek pod názvem ROK RENESANČNÍ ŠLECHTY.

RENESANCE VE SVĚTSKÉ A CÍRKEVNÍ ARCHITEKTUŘE NA KROMĚŘÍŽSKU
Většina šlechtických sídel dnešního Zlínského kraje v průběhu 16. a začátku 17. století prošla více či méně náročnými přestavbami. Pozoruhodné pozůstatky renesančních proměn hradů, tvrzí, církevních a měšťanských domů jsou dodnes dochovány pod vrstvami mladších úprav a jako důležité doklady architektonického bohatství našich památek jsou v různé intenzitě dokumentovány pracovníky památkové péče. Přednáška JANA ŠTĚTINY představí pozůstatky renesančních stavebních proměn např. u zámků v Kvasicích, Lešné u Valašského Meziříčí, Holešově, nebo u významných církevních staveb – kostela sv. Mořice v Kroměříži nebo bývalého bratrského sboru, dnešního kostela sv. Anny v Holešově, renesance pronikla i do architektury menších šlechtických sídel – za všechny jmenujme např. zámek v Žeranovicích, tvrze v Kurovicích a Rymicích.

MÍSTO KONÁNÍ: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, sál B

vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma

Cyklus se nejen názvem, ale zejména obsahem zapojuje do letošního tématu Národního památkového ústavu – Rok renesanční šlechty.
další přednášky:
29. března 2017 v 17 hodin | RADIM VRLA – Putování Zlínským krajem za renesancí
31. května 2017 v 17 hodin | LENKA KŘESADLOVÁ – Kouzlo renesančních zahrad

Proč je rokem renesance právě letošní sezona? V roce 2017 si připomínáme čtyři klíčová výročí: v roce 1517 předložil teolog a kazatel Martin Luther akademické obci své teze kritizující katolickou církev; o deset let později, tedy roku 1527, se s nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český trůn dostává do českého prostředí sama renesance. V roce 1547 byl poražen stavovský odpor v Německu a v Čechách a roku 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské.

Přehled ostatních akcí, které jsou součástí Roku renesanční šlechty najdete na www.npu.cz.

Přednáška ve Zlíně |Renesance ve světské a církevní architektuře. 2017-04-19 18:00:00 - .
Attending: 7 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy