Sitemap

Chillweek.com

 

Přednáška Rostislava Šváchy a Martina Strakoše nejen o ochraně památek druhé poloviny dvacátého století

  • , ,
Přednáška Rostislava Šváchy a Martina Strakoše nejen o ochraně památek druhé poloviny dvacátého století -
   The event has not been updated
Rostislav Švácha: Ochrana památek poválečné architektury v globálních souvislostech
Martin Strakoš: Mýtus o Sysifovi a památková péče o architektonické dědictví 2. poloviny 20. století

Přednáška známých historiků umění nejen o ochraně památek druhé poloviny dvacátého století.

Rostislav Švácha: Ochrana památek poválečné architektury v globálních souvislostech

Demolice obchodního domu Ještěd v Liberci od mezinárodně uznávaného ateliéru Sial nebo textilní továrny od význačného architekta Zdeňka Plesníka v Prostějově představují jen špičku ledovce barbarství, které téměř systematicky likviduje památky na pozdní modernismus nejen ve východní Evropě. Příspěvek srovná, jak se česká památková péče v šedesátých letech vyrovnala s dědictvím moderní architektury meziválečné doby a jak se vyrovnává dnešní společnost s architektonickým dědictvím nedávné minulosti včetně šedesátých let. Zároveň si zkusíme odpovědět na otázku, jaké jsou důvody tohoto “nového barbarství" a jak mu lze vzdorovat.

Martin Strakoš: Mýtus o Sysifovi a památková péče o architektonické dědictví 2. poloviny 20. století

Na pozadí moderních úvah o lidském údělu autor přednese rekapitulaci zatímních výsledků snah památkově chránit příklady architektury zmíněného období na území severní Moravy a českého Slezska s přesahem do Polska a na Slovensko.

Přednáška Rostislava Šváchy a Martina Strakoše nejen o ochraně památek druhé poloviny dvacátého století. 2016-05-05 19:00:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy