Sitemap

Chillweek.com

 

Přednáška Marka Zágory / Zvěstování Panně Marii

  • , ,
Přednáška Marka Zágory / Zvěstování Panně Marii -
   The event has not been updated
Srdečně zveme na přednášku Mgr. Marka Zágory z pravidelného cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku X.

Na téma:
*** ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII ***
Zvěstování Panně Marii patřilo k nejrozšířenějším námětům středověkého výtvarného umění a prošlo velice zajímavým vývojem. Téma Kristovy inkarnace stojí vždy na počátku christologických a mariánských cyklů a opírá se o evangelijní vyprávění. V něm se píše, že Bůh poslal anděla Gabriela, aby navštívil Pannu Marii ve městě Nazaretu se zprávou, že počne syna z Ducha svatého. Nejstarší vyobrazení námětu pochází již ze starokřesťanských katakomb. Panna Marie byla původně zobrazována při spřádání purpuru a šarlatu, ale od 10. století je zachycována s knihou, protože křesťanská tradice uvádí, že se ve chvíli příchodu anděla modlila a četla Izajášovo proroctví. Důležitou součástí scénického vyobrazení Zvěstování je lilie, symbol čistoty, a nechybí ani holubice, symbol Ducha svatého. Nizozemští mistři 15. století pak zasadili Zvěstování do měšťanského interiéru plného skrytých symbolů.

Přednáška Marka Zágory / Zvěstování Panně Marii. 2017-09-19 17:30:00 - .
Attending: 8 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

8 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy