Sitemap

Chillweek.com

 

Přednáška Marcela Fišera o českém konceptuálním umění

  • , ,
Přednáška Marcela Fišera o českém konceptuálním umění -
   The event has not been updated
Téma přednášky:
ČESKÉ KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ 70. A 80. LET MINULÉHO STOLETÍ
- první část (I.)

Konceptuální umění se jako směr zformovalo v USA v závěru 60. let. Přednáška představí jeho reflexi v českém prostředí do závěru 80. let. Přestože čistě konceptuálních prací u nás tehdy mnoho nevzniklo, prvky konceptuálního myšlení lze vystopovat v mnoha důležitých projevech aktuálního umění té doby.

Kdo je Mgr. Marcel Fišer, PhD.?
Teoretik umění, kurátor a ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (www.gavu.cz)!!!

Aula č. 537, 4. patro, FUD UJEP, Pasteurova 9

Z cyklu letních přednášek Čelem k umění / více www.fud.ujep.cz

Přednáška Marcela Fišera o českém konceptuálním umění. 2017-03-08 17:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy