Sitemap

Chillweek.com

Petr Honzejk: Nezadržitelný pád demokracie?

  • , ,
Petr Honzejk: Nezadržitelný pád demokracie? -
   The event has not been updated
Dům umění Ústí nad Labem a Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Petr Honzejk: Nezadržitelný pád demokracie? Tendence ke změně politických systémů ve Střední Evropě.

diskuze

Rozhovor s komentátorem a analytikem Hospodářských novin Petrem Honzejkem nad tématy, která přináší aktuální politický vývoj ve Střední Evropě i u nás doma v České republice. Moderátorem diskuse je Michal Koleček, ovšem prostor bude dán také dotazům z publika.

Akce je součástí doprovodného programu výstavy Csaba Nemes - Pád..
-------------------------- II -------------------------------
Csaba Nemes
Pád...
15/12 2016 – 3/2 2017

Maďarský umělec Csaba Nemes (1966) se dlouhodobě věnuje médiu malby, v rámci kterého prozkoumává různorodé zobrazovací kánony a technické i estetické přístupy, ale především se soustředěně zabývá hledáním nových možností komunikace mezi tradičním závěsným obrazem a aktuálním politickým a společenským kontextem.

Širší uvedení do situace současného Maďarska je pro vnímání obrazových a kresebných cyklů prezentovaných v rámci výstavy PÁD… v Domě umění Ústí nad Labem zcela nezbytné. Rozhodující akcent v koncepci výstavy je sice kladen na poslední práce Csaby Nemese – ty jsou ovšem v několika liniích uvozeny pohledy na jeho předcházející realizace. Spojnicí mezi jednotlivými tématy je přitom prolínání intimních exkurzů, jakýchsi subjektivních rekognoskaci autorova bezprostředního, často rodinného okolí a účastných, avšak nanejvýš kritických vizuálních interpretací destruktivních společenských procesů s důrazem soustředěným na jejich projevy ve veřejném prostoru.

(více informací v tiskové zprávě)

Klíšská 1101/129a, 40096 Ústí nad Labem
(vedle vysokoškolských kolejí K1, K2)
trolejbus 52, 58, 59, autobus 9, 17, 27
zastávka Klíše – lázně

Otevřeno: ÚT – SO 10-18 hodin
Každou středu volný vstup.

Informace o výstavě a doprovodné programu naleznete na www.duul.ujep.cz, a facebooku.
Kontakty: duul@ujep.cz, +420 475 285 188

Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 9, 40096 Ústí nad Labem

Výstavní program Domu umění je podpořen granty Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Ústí nad Labem, Ústeckého kraje a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Petr Honzejk: Nezadržitelný pád demokracie?. 2017-01-17 18:00:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy