Sitemap

Chillweek.com

 

OCTOSOUND by Tokátko

  • Václavské náměstí 21, Prague, Czech republic
OCTOSOUND by Tokátko - Prague
   Last updated 24 april 2017 at 21:30
✪ PÁTEK / FRIDAY 25/12 - OCTOSOUND ✪
Resident DJs: Tokátko
GUEST DJs: Marty Fish / Hrusha
//for English scroll down//

DUPLEX uvádí párty OCTOSOUND!

★★★HOUSE MUSIC ALL NIGHT LONG★★★

Klubový projekt OCTOSOUND Vás vezme na podmořskou výpravu za okouzlujícími krásami house music! Vydejte se společně s aquanauty za mixážním pultem do hlubin oceánu a vychutnejte si lahodné podmořské melodie. Nechte se chytit do spárů chapadel OCTOSOUND, který Vás bude po celou noc unášet na vlnách HOUSE music! Rezidentní DJ Tokátko si na další díl své rezidentní noci pozval dvojici hostů. Za míxážním pultem ho doplní Marty Fish a Hrusha. Cesta do hlubin clubberovy duše začíná ve 22:00! Ponořte se s námi!

★★★HOUSE MUSIC ALL NIGHT LONG★★★

VSTUPENKY
✪ DRŽITELÉ DUPLEX CARD ZDARMA✪
➤➤➤ MUŽI 280,- CZK
➤➤➤ŽENY ZDARMA do 23:00 / 150,- CZK později

REZERVACE & VIP
E-mail: reservation@duplex.cz
Tel.: +420 732 221 111

VIP BENEFITY:
- prioritní vstup do klubu
- rozšířené portfólio nápojů
- privátní podlaží s výhledem na parket
- VIP toalety
- osobní péče

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Club project OCTOSOUND takes you on an underwater expedition to the stunning beauty of house music! Come together with aquanauts behind the mixer into the depths of the ocean and enjoy a delicious submarine melodies. Let us catch you the clutches of tentacles OCTOSOUND that keep you going all night drifting on the waves of HOUSE music! Resident DJ Tokátko invited to another party of his resident nights two guests. Marty Fish and Hrusha. Journey into the depths of the soul starts at 22:00! Dive with us!

TICKETS:
✪ DUPLEX CARD HOLDERS FREE ✪
➤➤➤ MEN 280,- CZK
➤➤➤ WOMEN FREE until 23:00 / 150,- CZK later
Duplex card registration: http://m.duplex.cz/en/registration/1

RESERVATION & VIP
E-mail: reservation@duplex.cz
Tel.: +420 732 221 111

VIP BENEFITS:
- priority entry into the club
- expanded portfolio of beverages
- private deck and view on the dance floor
- VIP toilets
- personal care

OCTOSOUND by Tokátko. 2015-12-25 23:00:00 - Duplex, Prague, Czech Republic.
Attending: 11 (men: 45.45%, women: 54.55%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

Be the first to add your blog post about Duplex, Prague, Czech Republic

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy